Blogg: Helsebloggen

Helsebloggen

Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder arbeider vi med å utvikle kunnskap om folks helse i bred forstand.

Vi forsker på helsefremmende og forebyggende arbeid, og omsorgsarbeid med særlig fokus på kommunale helse- og velferdstjenester.

På bloggen formidler vi innsikter og resultater fra forskningen vår, belyser fagrelevante temaer vi arbeider med og fremmer synspunkter til diskusjon. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

E-post: walter.wehus@uia.no

Powered by Labrador CMS