Smerter i penis etter lyskebrokkoperasjon - en utfordring for kirurgene?

Årlig får 150 menn i Norge genitale smerter etter lyskebrokkoperasjon. Kan noe gjøres med det?

Professor Elsa Almås, UiA Foto: Kjell Inge Søreide
Professor Elsa Almås, UiA Foto: Kjell Inge Søreide

Av professor Elsa Almås, Institutt for psykososial helse, UiA

I Norge gjennomføres det 6000 operasjoner for lyskebrokk årlig. En dansk spørreskjemaundersøkelse fant at 2,5 % av et utvalg på 1015 pasienter som hadde gjennomgått lyskebrokkoperasjon, hadde genitale smerte og smerter i forbindelse med ejakulasjon, som påvirket seksuell funksjon (Aasvang, Møhl, Bay-Nielsen & Kehlet, 2006).

(Samtidig er det vist at 10 % av alle pasienter som har vært gjennom lyskebrokkoperasjon rapporterer kroniske smerter som påvirker daglig fungering, uten at de utvikler seksuelle problemer.)

Seksuell dysfunksjon

Forskerne har sett nærmere på sensorisk funksjon og seksuell funksjon hos 10 pasienter med smerter etter operasjon, som i tillegg rapporterer seksuell dysfunksjon. Hensikten var å undersøke nærmere hva slags smerter det dreide seg om, for å se om det kunne ha noen sammenheng med hvilke kirurgiske teknikker som ble anvendt. De hadde en kontrollgruppe på 20 pasienter med kroniske smerter etter lyskebrokkoperasjon, men som ikke hadde seksuelle problemer.

For å undersøke sensorisk funksjon, brukte de ulike teknikker for å kartlegge redusert følsomhet (hypoesthesia), overfølsomhet (hyperesthesia), opplevelse av smerte, uten at det foreligger fysisk skade (allodynia), og høy følsomhet for smerte (hyperalgesia). Det finnes mange holdepunkter for at kroniske smertetilstander endrer kroppens sensoriske funksjon.

For å undersøke seksuell funksjon, gjennomførte de et intervju der de spurte pasientene om endringer i seksuell funksjon.

Resultatene viste ulike endringer i sensorisk funksjon, blant annet fant de at alle pasientene hadde signifikant øket terskel for å oppfatte kulde og varme på den siden der smerten var, sammenlignet med den andre siden.

Endret livssituasjon

Det psykoseksuelle intervjuet viser at alle, bortsett fra to pasienter, hadde opplevd betydelige endringer i livssituasjonen, i form av skilsmisse, jobbskifte, redusert kapasitet i forhold til fritidsinteresser, som for eksempel sportslige aktiviteter, og alle pasientene rapporterte redusert seksualfunksjon som konsekvens av smerter etter operasjonen. Man fant ingen holdepunkter for tidligere seksuelle problemer, eller psykiske faktorer som kunne forklare redusert seksuell funksjon. Det var tydelig at de seksuelle problemene skyldtes smerter etter operasjonen.

Undersøkelser viser at ejakulasjonsproblemer etter steriliseringsinngrep (vasektomi) antyder at postoperativ skade på sædlederne og nerver i området kan være av betydning.

Behandling av disse problemene er vanskelige, forskerne peker på medikamenter som påvirker sammentrekning av sædlederne (alpha-reseptorblokkere), eller medikamenter som er effektive i forhold til nevropatiske smerter (nerveskader). De foreslår også muligheten av kirurgisk rekonstruksjon og/eller dekompresjon av sædlederne og relaterte strukturer.

Det ser ut til at den viktigste utfordringen går til kirurgene for å se nærmere på operasjonsteknikker som i mindre grad skader sædledere og nerver som har betydning for ejakulasjon og seksuell funksjon generelt.

 

Referanser:

Zieren, J.;  Beyersdorff, D.; Beier, KM. & Muller, JM.: Sexual function and testicular perfusion after inguinal hernia repair with mesh. Am J Surg, 2001, 181, 204-6.

Zieren, J.; Menenakos, C.; Paul, M. & Muller, JM.: Sexual function before and after mesh repair of inguinal hewrnia. Int J Urol, 2005, 12, 35-8.

Aasvang, E.; Møhl, B.; Bay-Nielsen, M. & Kehlet, H.: Pain related sexual dysfunction after inguinal herniorrhaphy. Pain, 2006, 122, 250-63

Aasvang, E.; Møhl, B. & Kehlet, H.: Ejaculartory Pain. A Specific Postherniotomy Pain Syndrome?, Anestesiology, 2007, 107, 298-304.

(Forsidefoto: Colourbox)

 

 

Powered by Labrador CMS