Etter katastrofen

Jordskjelv nær Japan siste uke. (Figur: usgs.gov)
Jordskjelv nær Japan siste uke. (Figur: usgs.gov)

Den var enorm. Hva mer kan man si? Jeg ser bildene av ødeleggelsene på nyhetene, leser det jeg kommer over, og prøver å ta alt inn over meg. Japan var forberedt, for alle vet at jordskjelv er vanlige i denne delen av verden og at det er lenge siden siste store skjelv. Men katastrofen var likevel et faktum etter jordskjelvet (M 9,0) og tsunamien 11. mars. Dette er regelen snarere enn unntaket, for naturkatastrofer rammer alltid uventet. Man er aldri helt forberedt, enten det dreier seg om det aller kraftigste jordskjelv jorden har opplevd eller mindre katastrofer, som for eksempel sørpeskredet på Vestlandet der to mennesker omkom.

Sammensatte katastrofer ala den som rammet Japan er sjeldne, men de forekommer. Disse katastrofene er karakterisert av hendelser som oppstår som uforutsigbare konsekvenser av den utløsende katastrofen. Eksempler er brannene som herjet i San Francisco etter jordskjelvet i 1906 (mange mente brannene var verre enn skjelvet), og brannene i Tokyo etter det store Kanto-skjelvet i 1923 der ca. halve byen forsvant i flammene. Og nå altså skadene på atomkraftverk i Japan. Det som gjør situasjonen i dag annerledes enn noe vi har sett tidligere, er de mulige konsekvensene en atomulykke har for gjenreisningen av områdene i nærheten.

I mellomtiden forsøker geologene å forstå jordskjelvene, og spørsmålet er om forkastningssonene nær Tokyo blir aktive, slik et lite jordskjelv i forrige uke kunne tyde på. Geologien nær Tokyo er ganske komplisert, med tre kolliderende plater som møtes.

Aktiviteten i subduksjonssonen som ga opphav til katastrofen 11. mars er fortsatt stor, med 232 registrerte etterskjelv siste uke. Bare i går oppstod tre skjelv med styrke på M 6,4, eller mer (mellom kl 05:18 og 07:44 lokal tid; data fra usgs.gov).

Ødelagte byer bygges alltid opp etter naturkatastrofer, men det gjenstår å se hva som skjer i Japan.