Henrik Svensens blogg

Jobber ved Physics of Geological Processes, et av sentrene for fremragende forskning, ved Universitetet i Oslo. Der kombinerer vi geologi og fysikk.

Jeg jobber med å bedre forståelsen av raske klimaendringer og masseutryddelser i jordens historie. Et eksempel er krisen på grensen mellom Perm og Trias, der 95 prosent av livet i havet døde. Spørsmålet er hvorfor.

Vi har en ny hypotese som knytter krisene til naturlig produksjon og utslipp av drivhusgasser (pluss en del andre giftige gasser).

Jeg er litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av naturkatastrofer, og har skrevet en bok om temaet. Dessuten er jeg veldig fascinert av alt som har med fjell å gjøre.