Forskere på tiltalebenken?

En jakt på syndebukker etter store naturkatastrofer er vanlig. Etter et jordskjelv (størrelse 6,3) i L’Aquila i Italia den 6. april 2009, tok jakten en ny vending.

Jordskjelvet, som kostet 308 mennesker livet og skadet 1600 andre, ble forutgått av en rekke mindre skjelv den 30. mars 2009. En ekspertgruppe på seks forskere dro til L’Aquila den 31. mars 2009 for å gi råd til de lokale myndighetene.

Under en pressekonferanse etter møtet ble det uttalt at det ikke var noen stor fare for jordskjelv, til tross for at forskerne var enige om at jordskjelv ikke kan forutsies, og at det var umulig å si om de små jordskjelvene i området ville etterfølges av et storskjelv.

I juni 2010 ble det tatt ut tiltale mot de seks forskerne for at de ikke hadde varslet om det store jordskjelvet. Nesten 4000 forskere skrev i løpet av sommeren 2010 under et opprop til Italias president til forsvar for de anklagede seismologene. Saken ble også omtalt her i forskning.no.

En av dem som har lagt sitt navn til listen, Barry Parsons ved University of Oxford, uttalte til Nature at “Scientists are often asked the wrong question, which is ‘when will the next earthquake hit?’ The right question is ‘how do we make sure it won’t kill so many people when it hits?’” Svaret må ligge i hvor store jordskjelv som hus og andre bygninger faktisk er konstruert for å tåle.

Saken tok en ny vending i juli 2010, da det ble påpekt at forskerne ikke var anklaget for feilslått varsling, men snarere for å gå for langt i å bagatellisere farene. Tretti personer i byen har visstnok også gått til sivilt søksmål mot forskerne, og en dommer skal nå avgjøre den videre gangen i saken. De første høringene skulle ha funnet sted i desember 2010, men ble utsatt til 2011. Hva som skjer videre er usikkert.