Ideenes marked

Hvor og hvordan oppstår vitenskapelige ideer? Det er ikke godt å si, men det er mulig at din gode ide på en eller annen måte stammer fra noe du har sett eller hørt på en konferanse. Det er også mulig at du ikke har noen erindring om at din ide stammer fra noe som andre har presentert. For ideer er flyktige. Det merker man godt her jeg i skivende stund befinner meg, i en stor hall fylt med postere i et konferansebygg utenfor Wien.

Her på EGU-konferansen (European Geosciences Union) finner man forskere innen alle fag som har med geoforskning å gjøre, og tusenvis av foredrag og postere. Man går langs rekkene med postere, ser stikkord her, bilder der, og folk som utveksler ideer. Mye av det som presenteres er i ferd med å publiseres i vitenskapelige tidsskrifter – særlig amerikanerne er påpasselige med ikke å presentere materiale som ikke er nær publisering – men mye av det du finner på dette møtet er på et tidlig stadium. Det er arbeid in prep, og en stor del vil trolig aldri publiseres, men forsvinne inn i en masteroppgave eller lignende. Bør man være redd for å presentere eget stoff in prep? Jeg tror ikke det, selv om jeg kanskje vil holde det mest spennende for meg selv. Heldigvis er det ikke lenger populært å fotografere slides og plakater slik mange gjorde for få år siden, for erfaring som har tatt deg mange år å opparbeide kan forsvinne i løpet av sekunder uten av mottakeren anerkjenner nettopp dette. På en annen side er jo hele poenget med konferanser nettopp det å møtes, prates, og utveksle ideer.

Jeg beveget meg gjennom en korridor med postere som handlet om den store katastrofen i Japan, og plukket det jeg var interessert i. Et stort antall forskere har jobbet med å analysere katastrofen de siste ukene, både forplantningen av flodbølgen og fordelingen av jordskjelv langs bruddsonen. Her er en liten liste med interessante detaljer hentet fra posterne (og nei, jeg husker ikke hvem som har produsert konklusjonene):

- Forkastningssonen ned under Japan forflyttet seg opp til 36 meter over en avstand på 330 km.
- Havbunnen ble løftet opp hele 9 meter lokalt, og dette var hovedårsaken til at flodbølgen ble så stor.
- Jordskjelvet førte til forstyrrelser i ionosfæren, uten at jeg fikk med meg hvorfor.
- Hele 26 jordskred av varierende størrelse er registrert på fastlandet.

Mye av dette vil sikkert publisert i løpet av det neste året, og noe vil sikkert også dukke opp igjen på neste års EGU-konferanse. Det vil nok jeg også.