Er merkevarebygging et nytt fenomen?

Den norske hermetikkindustrien var dyktige på merkevarebygging.  I dag selges norske sardiner under merkevaren «King Oscar,» med tradisjon tilbake til 1902, men så sent som i 1980 kunne en finne rundt 40 forskjellige merkevarer med norske sardiner i New York! Alt i alt er det registrert omtrent 6 000 merkevarer i hermetikkindustrien, noen, som King Oscar, Crossed Fish, Boe og Peter Pan, ble godt kjent, men de fleste forsvant like fort som de dukket opp. 

Den norske hermetikkindustrien var bevisst på merkevarer, I 1880 eller 1881 fikk Stavanger Preserving utarbeidet en logo for sine sardiner av et firma i London. Senere ble det vanlig for de fleste fabrikkene å ha sterke merkevarer, disse merkevarene ble bygget opp via massive reklamekampanjer over hele verden.

Kopi av registreringen av varemerket Norwwgian Crown- Prince Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

En av de merkevarene som har holdt seg lengst, i tillegg til «King Oscar,» er «Norwegian Crown Prince.» Denne merkevaren ble registrert av det nystartede firmaet Stavanger Canning Co. i september 1909. Da hadde firmaet fått tillatelse av Kong Haakon til å bruke navnet «Norwegian Crown Prince,» og de fikk tillatelse til å bruke et portrett av den unge kronprinsen. Denne merkevaren ble populær, spesielt i USA.

Tidlig utgave av "Norwegian Crown- Prince, med bilde av en ung Kronprins Olav Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Firmaet Stavanger Canning Co. var en typisk norsk hermetikkfabrikk, og registrerte flere merkevarer for flere markeder. Det er for eksempel interessant å se at de i 1912 registrerte varemerket «The Yankee Brand,» og året etter registrerte «The Southern Union.» Disse registreringene vitner om at firmaet var klar over, og utnyttet, de store forskjellene på det amerikanske markedet.

Fabrikken Stavanger Canning Co, som i mange år produserte varemerket Norwegian Crown- Prince Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Stavanger Canning Co. ble stort sett eid og drevet av familien Ogne, unntaket var i 1930- årene da fabrikken ble overtatt av Standard Ltd. konsernet. Dette konsernet bygde seg opp på å levere sardiner til det store engelske firmaet Angus Watson & Co, som eide en av verdens største merkevarer, «Skippers.» På grunn av avtalen om leveranser av «Skippers,» vokste Standard Ltd. i det som ellers var en vanskelig periode for hermetikkindustrien.

I 1948 ble Stavanger Canning Co. kjøpt tilbake av Bjarne Ogne. Hans sønn Bjarne D. Ogne hadde vært i USA i årene i forveien og kartlagt markedet der, og i 1948 bestemte firmaet seg for å oppgradere merkevaren «Norwegian Crown- Prince.» De kontaktet slottet for å få et nyere bilde av kronprinsen, det fikk de. Som belønning, og takk for bruken av det ne bildet, sendte de Hans Kongelige Høyhet to kasser med sardiner i olje av varemerket «Norwegian Crown Prince.»

Utgave av Norwegian Crown- Prince etter at bildet ble byttet ut i 1948 Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

 

I 1965 ble sentralordningen i hermetikkindustrien opphevet, det betød at firmaene selv måtte ta større ansvar for salg og markedsføring. Dette førte til at Stavanger Canning Co. inngikk i et produksjonssamarbeid med blant andre Central Canning Co., Rønneberg Preserving Co. A.S og Johan T. Østbø. Stavanger Canning la ned sin egen fabrikk i 1968, og Central Canning produserte for firmaet ved sin nybygde, moderne fabrikk. Disse firmaene samarbeidet om salg og produksjon.

Reklame for Norwegian Crown- Prince fra 1950- tallet Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Da Norway Foods ble stiftet i 1981, fortsatte Stavanger Canning med å kjøpe esker fra dette firmaet, og eksporterte sin egen merkevare til USA. Så sent som i 1989 eksporterte Stavanger Canning 7,5 millioner esker av merkevaren «Norwegian Crown- Prince» til USA.

Sen utgave av Norwegian Crown- Prince. Ikke lenge etter endret merkevaren navn til Crown- Prince Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Over tid utviklet det seg et personlig forhold mellom eierne av Stavanger Canning og den største importøren av «Norwegian Crown- Prince» i USA, Crown Prince Inc. i California. Da Stavanger Canning la ned midt i 1990- årene ble merkevaren solgt til dette firmaet. De endret navn på merkevaren til «Crown Prince,» og selger denne over hele USA:

http://crownprince.com/

Powered by Labrador CMS