Historien om hermetikkbyen Fredrikstad

I år feirer Fredrikstad 450- års jubileum. Fredrikstad var lenge en stor og viktig hermetikkby, med et stort mangfold av fabrikker, og produkter som ble solgt i inn og utland. Byjubileet er en fin anledning for oss på Norsk hermetikkmuseum til å fokusere på, og jobbe med hermetikkbyen Fredrikstad.

Ut fra de kildene vi har tilgjengelige, kom hermetikkindustrien sent i gang i Fredrikstad. Så sent som i fabrikktellingen i 1909 var det bare registrert to hermetikkfabrikker i Østfold:  A/S Chr. Aug. Thorne og Moss Preserving Co. Begge i Moss.

Fabrikkene

Det første hermetikkfirmaet som ble stiftet i Fredrikstad var Grundvig & Engelsviken i 1907. Det kan være mange grunner til at de ikke kom med i fabrikktellingen i 1909. Det kan være at de ikke svarte på spørsmålene som ble sendt ut av Statistisk Sentralbyrå, det kan være at SSB ikke visste om fabrikken, eller det kan være at den var for liten til at de anså det for å være en fabrikk.

Grundvig & Engelsviken endret navn til Fredrikstad Ansjos- og hermetikkfabrikker, Grundvig & Engelsviken i 1924. Firmaet ble utvidet i 1925, ble A/S i 1932 og hadde 19 røykeovner i 1933. Da produserte firmaet ansjos, brislingsardiner, sildedelikatesser og reker.

Neste hermetikkfabrikk i Fredrikstad var Fredrikstad Preserving Co i 1913. I starten produserte dette firmaet ansjos, men etter utvidelser i 1916, 1918 og omstrukturering av firmaet i 1929, begynte firmaet å produsere brislingsardiner, reker og kaviar. I 1933 hadde firmaet 168 ansatte og 20 røykeovner.

The East Norway Canning Co. A/S ble stiftet i 1916. Dette firmaet produserte brislingsardiner, makrell, sildedelikatesser, ansjos og grønnsaker. I 1933 hadde firmaet 21 røykeovner.

Hermetikkfabrikken Thor A/S på Kråkerøy, ble stiftet i 1918. Dette firmaet hadde 198 ansatte i 1933, og produserte brislingsardiner, småsildsardiner, reker og ansjos.

Senere kom også mindre selskap som Trygve Abrahamsen Conservering og A/S Grundvig & Abrahamsen Hermetikfabrik, begge disse selskapene hadde sju ansatte og produserte diverse finere sildedelikatesser.

Hermetikkboks fra Trygve Abrahamsen Conservering i Fredrikstad Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Hermetikkindustrien i Norge ble i tiden rundt 1910 spesialisert mot produksjon av sardiner til eksport, med tyngdepunkt på Vestlandskysten mellom Stavanger og Bergen, men som vi kan se av produktene som ble produsert i Fredrikstad, så var hermetikkindustrien mer enn bare sardiner.

Vi kan også se at det var et oppsving i antallet fabrikker i Fredrikstad rundt 1920. Hermetikkindustrien i Oslofjorden fikk et oppsving en periode i 1920- årene, da fisket etter brisling sviktet på Vestlandet, men var bra på Østlandet. I Stavanger ble det gode fisket i Oslofjorden, på denne tiden, brukt som argument for utbygging av Sørlandsbanen, da kunne brisling fraktes raskt og enkelt med tog fra Oslofjorden til Stavanger.

Det gode fisket på Østlandet førte til at det ble startet flere hermetikkfabrikker i Vestfold, Akershus og Østfold. Flere av disse fabrikkene hadde eiere i Stavanger og på Vestlandet som ville tjene på det gode fisket i Oslofjorden.

Nilsen Moe

Fabrikkeier og skipsreder Nilsen Moe, en viktig mann for utviklingen av hermetikkindustrien rundt Oslofjorden Foto: Tidsskrift for Hermetikkindustri

Det store navnet i hermetikkindustrien rundt Oslofjorden på denne tiden var skipsreder og hermetikkfabrikant Nilsen Moe. I 1923 etablerte han sitt eget hermetikkfirma og kjøpte flere fabrikker. I 1933 hadde hans firma totalt 91 røykeovner og fabrikker i Fredrikstad, Vestfold og Akershus.

Nilsen Moe fikk flere sentrale verv i hermetikkindustrien sine organer, som hermetikkfabrikanters forening, Brislingcentralen, hermtikkindustriens fagskole, hermetikklaboratoriet og hermetikkfabrikkenes eksportutvalg. I 1949 ble han tildelt hermetikkindustriens høyeste utmerkelse, «Den gyldne Nøgle,» for sin innsats for den norske hermetikkindustrien.

Ut fra det materialet jeg har tilgjengelig er dette, i korte trekk, historien om hermetikkindustrien i Fredrikstad i tiden før 2. verdenskrig.

Jeg håper at dere som leser bloggen min kan hjelpe meg med mer informasjon om hermetikkindustrien i Fredrikstad. Kjenner dere til bøker hvor hermetikkfabrikker blir omtalt, eller om dere kjenner til gode historier, bilder eller etiketter? Ta gjerne kontakt på: erik.bergsagel@museumstavanger.no

Informasjon om hermetikkindustrien i Fredrikstad, og andre steder, er verdifull for oss, for da kan vi si mer om denne viktige industrien.

Det er bare å gratulere Fredrikstad med jubileet! Jeg kommer tilbake med mer informasjon om hermetikkbyen Fredrikstad etter hvert. 

Powered by Labrador CMS