Høysesong på museet

Sommeren er en travel tid på Norsk hermetikkmuseum, i år ser det ut til at det også blir en travel høst på museet. Hver dag vrimler det av turister fra hele verden. Vi har passert 40 000 besøkende så langt i år, og det kan tyde på at vi setter besøksrekord på museet i år.

På sommeren røyker jeg fisk hver tirsdag og torsdag. Dette er noe av det kjekkeste jeg gjør. Jeg røyker norske sardiner på tradisjonelt vis i museet sine 101 år gamle røykeovner. Smaksprøve er inkludert i billetten disse dagene, og det går store mengder brisling på røykedagene. På grunn av røykingen og travelheten har jeg ikke fått blogget så mye, men jeg har fått planlagt store deler av høstens tema.

Det skjer også mange andre ting knyttet til hermetikkindustrien. Torsdag 31. august skal kommunalstyret for byutvikling i Stavanger behandle en verneplan for de resterende hermetikkbygningene i Stavanger. Det er 23 bygg igjen som har huset hermetikkfabrikker og forhåpentligvis får disse byggene ekstravern og beskyttelse.

Chr. Bjelland & Co.sitt trykkeri og maskinverksted. Disse bygningene får forhåpentligvis sterkere vern gjennom verneplanen for hermtikkbygg som skal behandles politisk 31. august. Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Tirsdag 5. september arrangerer museet og iddisklubben «Norway Brand» foredrag på museet om Borgen Packing Co sin fabrikk i Ryfylkegata 30 klokken 19.00. Dette er gratis for de som vil være med.

Museet skal også være med på to formidlingsprosjekter i september. 11- 15. september blir det daglige byvandringer i hermetikkbyen Stavanger i forbindelse med kulturminnedagene. Vandringene vil starte klokken 13:00 i Lervigparken.

20. september skal vi sammen med forskningsdagene ha opplegget Sardinekspressen. Da skal jeg være med buss nummer 4 fra Stavanger sentrum gjennom det gamle industriområdet i Øst og fortelle om hermtikkindustrien på avgangene 10:03, 11:03, 17:03 og 18:03 fra sentruum.

I høst blir det blogging om et viktig 100- årsjubileum i hermetikkindustrien. I 1917 ble De Norske hermetikfabrikanters forening stiftet. Denne foreningen spilte en viktig rolle for hermetikkindustrien som rådgivende organ, som samlingsplass, men også overfor myndigheter i Norge og eksportmarkedene. Under landsforeningen kom det også flere lokallag, et for Oslofjorden, Sørlandet, Hordaland, Trøndelag og Nord- Norge. Den viktigste av lokalforeningene var foreningen i Stavanger. Mange av fabrikkene lå er og Stavangerforeningen var det største lokallaget under landsforeningen og fikk stor betydning for utviklingen i hermetikkindustrien.

To ganger ble den norske hermetikkindustrien granske av offentlige utvalg, første gang var den såkalte Norges Bank- komiteen i 1928. På grunn av tøffe tider og synkende sardinpriser internasjonalt kom hermetikkindustrien i problemer. Norges Bank- komiteen skulle utrede næringen og komme med forslag til endringer. Disse endringene gjorde etter hvert at den norske hermetikkindustrien ble Norges mest regulerte næring.

Concord Canning Co. sin gamle fabrikk ligger ved siden av Stavanger Konserthus, tidligere lå fabrikken i vannkanten, nå er det bygget kai i forkant av bygget. Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Det neste offentlige utvalget var Heen- utvalget som ble opprettet ved kongelig resolusjon 21.mars 1975. Nok en gang påvirket internasjonale trender hermetikkindustrien negativt. Storbritannia, vårt nest største marked, gikk inn i EU. Dermed ble norske sardiner pålagt en importskatt på mellom 10 og 20 % på det britiske markedet. Sammen med prisstigning i Norge, gjorde dette at de norske sardinene ble priset ut av markedet i Storbritannia. Omtrent samtidig devaluerte amerikanske myndigheter Dollaren. Dollaren mistet 40 % av verdien. USA var vårt største marked og mange av salgsavtalene var i Dollar. Fra 1974- 1975 ble eksporten av norske sardiner halvert. Heen- utvalget skulle komme med forslag for en industri i krise. Det ble laget 2 rapporter, NOU 1979:12, Norsk fiskehermetikkindustri, Sardinsektoren og NOU 1979:55, Norsk fiskehermetikkindustri utenom sardinsektoren.

Jeg kommer også til å skrive mer om hermetikkindustri og Fredrikstad. Jeg fikk god respons på den første bloggen om hermetikkbyen Fredrikstad. Jeg har fått mange henvendelser og museet har mottatt mange flotte gjenstander og informasjon som har økt vår kunnskap om Fredrikstad som hermetikkby. Jeg er usikker på om det blir en eller to blogger, men de kommer i løpet av høsten. 

Powered by Labrador CMS