Påske, snø, høyfjell og sardiner

Hva har påskefjellet og snø å gjøre med hermetikk? Svaret er enkelt: markedsføring. 

En av de store sardinprodusentene i Norge i tiden rundt 1. verdenskrig var Concord Canning Company. Firmaet hadde hovedfabrikken sin i Stavanger, men hadde også filialfabrikker i Uskedal i Hardanger og i Leikanger i Sogn. Firmaet ble etablert i 1908 av hermetikkpersonene Endre Grønnestad og Bernhard Sanstøl. De hadde sin hermetikkbakgrunn fra firmaet Chr. Bjelland & Co, hvor Grønnestad hadde vært kompanjong og Sanstøl var kontorsjef. Det var lenge snakk om at bruddet mellom Grønnestad, Sanstøl og Bjelland skyltes krangel, men ingen av de tre sa noe om bruddet, så det er vanskelig å si noe sikkert om dette i dag.

Det nye firmaet ble stiftet 1. januar 1908, og samme sommer åpnet de sin hovedfabrikk i Stavanger. Fabrikken høstet rosende omtale fra alle hold, den var stor, rummelig, moderne, til og med arbeidernes avis «1ste Mai,» kunne slå fast at det eneste som var galt med fabrikken var at den ikke var kommunal.

Fabrikken til Concord Canning I Stavanger. Firmaet hadde også fabrikker i Leikanger og Uskedal. Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Sandstøl og Grønnestad hadde vært med på å bygge opp firmaet Bjelland, og hadde både kunnskap og kontakter med seg i det nye firmaet. Concord Canning ble bygget opp om samme lest som Chr. Bjelland & Co., med en avtale med det mektige engelske firmaet Angus Watson & Co. Dette firmaet hadde bygget opp sin merkevare «Skippers» til å bli en av verdens største merkevarer.

I Starten hadde Bjelland vært eneleverandør til Watson. Gjennom denne avtalen ble Bjelland sikret store inntekter i tillegg til kunnskap om reklame og merkevarebygging. Concord inngikk en avtale med Watson om å være oppkjøper for merket «Skippers». Samtidig med dette arbeidet drev Concord med egen merkevarebygging. Firmaet forsto reklamens makt og sendte reklameartikler rundt i verden.

Noen ganger er det blitt sagt at det er reiselivet i Norge som har hatt størst nytte av hermetikkindustriens reklamer. Reklamekampanjene fokuserte ofte på norsk natur, fjell og fjord. Concord Canning brukte blant annet, bilder fra den nyåpnede Bergensbanen i sin markedsføring, sammen med forklaringer om sitt produkts fortreffelighet. Bjelland laget Norges første reklamefilm i 1909, og få år etter laget også Concord sin reklamefilm. Bjelland sin film varte ti minutter og viste hele produksjonsprosessen bak sardiner. Concord laget en animasjonsfilm.

Reklamebilde brukt av Concord Canning Co. for å markedsføre norske sardiner Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Concord Canning vokste raskt, og da Konge og regjering reiste på jomfruturen til Amerikalinjens S/S» Kristianiafjord» skulle de prominente gjestene få en innføring i hermetikkindustrien, det skjedde ved at gjestene fikk omvisning på Concord. I tillegg til sardiner hadde Concord hummerpark på Espevær og fiskebutikk i Stavanger sentrum.

"The cream from the deep sea." Ett av flere slagord brukt av Concord Canning Co. Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

De to kompanjongene Sanstøl og Grønnestad var begge engasjerte mennesker som drev med mye forskjellig utenom fabrikkvirksomheten, Grønnestad var en sentral person for å få dannet Vestlandske Hermetikfabrikers forening, som senere ble gjort om til Norske Hermetikfabrikanters forening, han var i tillegg aktiv i turnforeningen, turistforeningen, og var aktiv i byens musikkmiljø. Bernhard Sanstøl satt noen perioder i bystyret i Stavanger og var engasjert i arbeid for fred.

Selvskryt i reklametekst Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Ting endret seg for firmaet i 1917, først ble Bernhard Sanstøl kjøpt ut av Endre Grønnestad, men samme år døde Grønnestad og hans kone gjorde firmaet om til aksjeselskap med familien som eiere. I 1920- årene ble Concord Canning, John Braadland Ltd. og Borgen Packing slått sammen til ett firma, De Forenede Hermetikkfabrikker. Dette firmaet ble slått konkurs i 1941.

Fabrikken i Stavanger ble solgt, og det ble spesifisert at fabrikken ikke kunne brukes til hermetikkformål. Flere virksomheter har hatt tilhold i bygningen. I dag er bygget en del av Bjergstedvisjonen og Stavanger Katedralskole sin avdeling for musikk dans og drama holder til i bygget. 

Powered by Labrador CMS