United Sardine Factories (USF)

I høst hadde jeg en flott konsertopplevelse i konsertsalen Røykeriet på USF- Verftet i Bergen. Under konserten lurte jeg på hvor mange andre i salen som var klar over at vi befant oss i Norges største sardinrøykeri? Varmen fra 74 eikefyrte vedovner var byttet ut med varmen fra 1500 mennesker som hoppet, svettet og sang med bandet. Øl har det nok vært i salen både da og nå.

Konsertsalen Røykeriet i den gamle hermetikkfabrikken USF i Bergen Foto: Erik Rønning Bergsagel

I dag fremstår USF- Verftet som en spennende bygning med blant annet scenekunst, atelier og cinematek. De ansvarlige er stolte over byggets historie og flere steder i bygget la jeg merke til at det var små hint til byggets historie som hermetikkfabrikk, blant annet hang det et stort trykk som viste alle hermetikkfabrikkene til konsernet USF, og byggets restaurant heter Kippers,og er oppkalt etter et av de viktige produktene til hermetikkindustrien.

Slik så røykeriet ut da USF hadde Norges største sardinrøykeri Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

Navnet United Sardine Factories kom av at firmaet var en sammenslutning av de to firmaene Stavanger Conserves J. E. Danielsen, og Einar Hausvik A/S i Bergen. Den store hovedfabrikken i Bergen ble tatt i bruk i 1914- 15.

Firmaet produserte de fleste typene hermetikk og var ivrig i bruk av ny teknologi. USF var den første hermetikkfabrikken i Norge som hadde eget kjemisk laboratorium, her testet fabrikken kvaliteten på fisk, olivenolje, tomat og blikk.  USF hadde 11 snurpenotlag som fisket brisling for firmaet, og 3 dampskip som førte råstoff til fabrikken. Fabrikken brukte også fly i fisket, fra luften var det mulig å følge stimene med brisling og dermed rapportere til snurpenotlagene hvor de burde fiske.

I 1922 hadde USF sine 4 fabrikker i Bergen, Stavanger, Florø og Horsøy til sammen 1500 ansatte og kunne produsere 40 millioner esker sardiner i året.

 1920- årene var vanskelige for hermetikkindustrien i Norge. På denne tiden finansierte den største kjøperen av norske sardiner, engelskmannen Angus Watson, mange fabrikker. Han forsøkte å kjøpe USF i Bergen, men Josef Emanuel Danielsen sto imot forsøkene fra Watson. Som en kuriositet kan jeg nevne at brevvekslingen om oppkjøp mellom Watson og Danielsen varte i 9 måneder og at den ble avbrutt av at Angus Watson skulle reise på ferie med familien sin!

I 1948 ble Danielsen hedret med den norske hermetikkindustri sin høyeste utmerkelse, «Den gyldne nøgle,» for sin innsats i hermetikkindustrien.

"Den gyldne Nøgle," den norske hermetikkindustrien sin høyeste utmerkelse. Denne ble gitt til eieren av USF i Bergen, Josef E. Danielsen i 1948. Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

 USF ble overtatt av Jakob Sætre etter krigen. Sætre bygget opp Norwegian Preserving til å bli ett av Norges største hermetikkfirma i etterkrigstiden. Firmaet ble i 1981 en del av Norway Foods A/S, en sammenslutning av alle de norske sardinprodusentene. Norwegian Preserving beholdt eiendomsretten til bygningene sine, og i tiden etter at Norway Foods avsluttet sine aktiviteter på USF vokste kulturhuset USF- Verftet frem.

Les mer om bygningen her: http://usf.no/no/om-usf/#Historien

Detalj på bygningen USF- Verftet i Bergen Foto: Erik Rønning Bergsagel

 

Powered by Labrador CMS