Har Jesus virkelig levd?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fantes Jesus?

Da jeg studerte teologi, for 10-15 år siden, lærte vi at alle seriøse forskere er enige om at Jesus har levd. Sånn er det ikke lenger.

De fleste forskere mener at det har levd en person ved navn Jesus fra Nasaret, og at denne personen på en eller annen måte har å gjøre med religionen som i dag kalles kristendom. Men det finnes noen unntak.

Robert Price er det mest interessante unntaket. Han har en doktorgrad i Det nye testamentet, og han argumenterer godt. Price mener at fortellingene om Jesus startet som jødiske myter. Dette kan man se klare spor av i evangeliene, mener Price, der mange av Jesusfortellingene er formulert etter mønster fra gamle jødiske fortellinger. For eksempel helbreder Jesus slik som Elia og gir lover som Moses. Etter hvert ble disse mytene forstått som om de omhandlet en historisk person; Jesus fra Nasaret.

Jeg synes dette er en fascinerende måte å se ting på. Kan Price ha rett? Det er ingen tvil om at mange fortellinger som Jesus ser ut til å være utformet etter gamle mønstre. Dessuten har vi ingen spor etter Jesus fra hans egen tid. De første kildene om ham er minst noen tiår yngre, og Price mener disse ikke er til å stole på.

Er det ingen historisk person bak fortellingene? Er det mulig at for eksempel Markusevangeliet beskriver en mann som døde tjue år tidligere, uten at denne personen i det hele tatt har eksistert?

Det er fristende å svare enkelt og greit «nei» på dette spørsmålet. Nei, det kan ikke ha vært sånn; det er for kort tid mellom personen og fortellingene. Det er for mange fortellinger, i for mange kilder som alle framstiller Jesus som en historisk person. Han må ha levd.

Men det er ikke så enkelt. Ikke når man kjenner til Ned Lud.

Det finnes brev som er signert «Ned Lud» i England tidlig på 1800-tallet. Det finnes fortellinger om ham, om familien hans, det står hvor han bodde, og hva han gjorde i 1779. Det finnes dikt om ham, og det fortelles om titlene hans, for eksempel general Lud. Noe av det som fortelles er svært troverdig, annet er mer legendepreget.

Men det finnes ingen Ned Lud.

Ned Lud, eller Edward Ludlam, som han også kaltes, eksisterer ikke i noen kirkebøker fra det området han skal ha levd. Brevene som er signert «Ned Lud» er ikke ført i pennen av én mann, men i følge håndskrifteksperter, av flere ulike personer. Det ser ut til at Ned Lud er en myte, og myten har fått mange ulike uttrykk i løpet av 20-30 år.

Myten er skapt av en bevegelse som trengte en frontfigur. De kaltes Ludditene, og var en sammensatt protestbevegelse som kjempet mot arbeidsløshet og dårlige lønninger under den industrielle revolusjon. Ned Lud var foregangsfiguren deres, rollemodellen, maskoten, men han var ingen virkelig person. Sånn ser det i alle fall ut.

Kan det ha vært tilsvarende med Jesus?

Vi blogges.

Powered by Labrador CMS