Kristi Himmelfartsdag - ekstranummer!

(Bilde på forsiden: Mount Mikeno. Bildet er hentet fra Wikimedia Commons, fri brukslisens).

Siden gårsdagens bloggpost har det kommet inn en mengde vennligsinnede leserbrev som påpeker en feil i omtalen av kildene for Kristi Himmelfart. Jeg skriver at himmelfarten ikke nevnes i NTs brevlitteratur. 

Det ble feil, og jeg beklager!

Men i tillegg til å beklage, benytter jeg anledningen til å ta en svipptur innom et par av brevene. For det som skjer, er nettopp at himmelfarten nevnes! Men ikke som noen fortelling, slik vi ser i Lukas og Apostlenes gjerninger. I brevene dukker den opp mer i forbifarten, litt som et formular. La oss se på et par eksempler.

I Efeserbrevet står det at Gud reiste Jesus opp fra de døde og «satte ham ved sin høyre hånd i himmelen».

I Første Petersbrev finner vi noe lignende. Rett etter en henvisning til Jesu oppstandelse står det: «han som fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd».

Det kan virke som disse tekstene beskriver himmelfarten og oppstandelsen som del av samme hendelse. Det ville i så fall være litt annerledes enn i de andre tekstene. Men hva vet jeg; kanskje er brevene ganske enkelt gir en kjapp oppsummering av høydepunkter.

I den sistnevnte teksten, i 1. Peter, finnes også noen ord om Jesu ærend nede i dødsriket. Dermed blir det veldig tydelig at disse historiene om Jesus forholder seg til et verdensbilde som de færreste av oss deler: Nederst finnes dødsriket, i mellom-etasjen lever vi, og der oppe i himmelen er Gud. Dette er selvfølgelig også tydelig i og med selve himmelfarten, og skyen fra Apostelgjerningene. Og dessuten i en liten, men trolig betydelig detalj: Oljeberget. I det tredelte verdensbildet blir nemlig fjellet selve møtepunktet mellom jord og himmel, mellom mennesker og Gud. Det er f.eks. på fjellet at Moses får Loven. Og i Jesusfortellingene er fjellet gjentatte ganger stedet for guddommelig nærvær.

Og selv om det tredelte verdensbildet er litt fjernt for de fleste av oss, kjenner jeg flere som opplever fjellet som guddommelig. Men det et heldigvis en helt annen historie.

 

 

Powered by Labrador CMS