Ikke brøl tilbake

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skrevet av Siv Grethe Aarnes, molekylærbiolog og laboratorieleder ved NIBIO Svanhovd. Forsidebilde: Valentina Delille

Jeg har aldri møtt bjørnen ansikt til ansikt, kun en gang har jeg sett den via bilen, og der holdt jeg meg til den var ute av syne. Men likevel tenker jeg ofte på hvordan jeg ville reagert om jeg traff en bjørn når jeg er på tur. Spesielt om jeg er på tur med ungene mine som kun er fem og åtte. Ville det jeg har lært kommet frem instinktivt? Være rolig og behersket, så rolig og behersket at jeg ville snakket rolig og gått bakover? Eller ville jeg fått panikk? Og hvordan ville ungene reagert? Jeg satser på det første! Jeg tror at jo mer man kan om bjørnen, om dens kroppsspråk, og hvordan man skal oppføre seg, jo tryggere blir man, og instinktet ditt gjør at du oppfører deg rolig. Møtet med bjørn kan bli en fantastisk opplevelse.

I dette innlegget kan også du lære deg hvordan du skal oppføre deg i møte med bjørn og lære deg bjørnens kroppsspråk. Hvordan opplever bjørnen et møte med mennesker, hvilken atferd gir uttrykk for dette, og hva betyr det?

Bjørnens naturlige adferd

Bjørnens naturlige adferd er å trekke seg vekk fra mennesker, og derfor skjer de fleste møter mellom menneske og bjørn uten dramatikk. Forsøk utført i regi av Det skandinaviske bjørneprosjektet (Sahlén, V, 2013), der bjørnens reaksjon i møte med menneske dokumenteres gjennom GPS-målinger, bekrefter nettopp dette; bjørnen oppdaget mennesket først og trakk seg unna. Resultater viser at brunbjørner utgjør en svært lav risiko for mennesker, selv om skadetilfeller forekommer (31 personer skadet og 2 personer drept i perioden 1977-2012; alle menn).

 Det finnes situasjoner hvor bjørnen kan opptre aggressivt, det kan du lese om her.

Lær deg kroppsspråket til bjørnen

Bjørner signaliserer tydelig hvor forstyrret de føler seg i en gitt situasjon ved ulik type atferd, som uttrykkes i en bestemt rekkefølge. Slike signaler minsker risikoen for slagsmål mellom bjørner. Vi kan lære oss å forstå bjørnens atferd når den føler seg truet og dermed tolke signalene for å unngå konfrontasjon

Bjørnen er nysgjerrig eller usikker: Bjørnen står stille og oppreist på bakbeina, med nesa i været og prøver å samle inn lukter, nærmer seg med hodet høyt og ørene rett opp, eller springer fra deg, men kommer tilbake for å kontrollere hvem du er. Bjørnen forsøker å få mer informasjon om deg og trenger å ta i bruk flere sanser for å få et bra overblikk over situasjonen, som den kjenner seg usikker i. Slik atferd er ikke tegn på aggresjon! Den vil bare forsikre seg om at du ikke utgjør en trussel mot den.

Bjørnen er stresset : Bjørnen står eller sitter og svinger hodet fram og tilbake mens den ser i din retning uten å se direkte på deg. Bjørnen kan så begynne å gape, hvine, sikle eller slå sammen kjevene så det smeller i tennene. Bjørnen viser at den er forstyrret og urolig pga nærværet ditt.

Bjørnen er irritert:  En bjørn som står og glaner direkte på deg viser en mer aggressiv holdning enn om den ser på deg sideveis eller med et skrått blikk. Bjørnen kan svinge hodet fram og tilbake som tidligere, men i tillegg tramper den i bakken med et eller begge frambeina i din retning. Den kan også gå fram og tilbake på stedet. Blir den enda mer stresset, kan den hoppe med frambeina mot en stubbe, tue eller lignende, eller ta et hopp framover med begge beina hardt spent. Den vil kanskje fortsatt innimellom slenge hodet fram og tilbake, gape, brumle og klappe kjevene sammen. Dette er tydelige signaler på at bjørnen oppfatter deg som en trussel og vil at du skal forsvinne.

Bjørnen er aggressiv og truende: Bjørnen kan fremdeles vise alle tegnene beskrevet over, og i tillegg se direkte på deg. Den kan slå mot trær eller busker som en oversprangshandling, men det er deg den er irritert på og truer. I en slik situasjon har du passert grensa for hva en bjørn tåler og har kommet alt for nær den. Om bjørnen fortsatt kjenner seg truet, kommer den til å slutte med hoderistingen og lydene. Kroppen spennes og hodet senkes. Atferden blir ofte fulgt opp av et skinnangrep først, som en siste advarsel.  Ved et skinnangrep gjør bjørnen et utfall og kommer løpende mot deg. Da kan den enten stoppe opp like foran deg og trampe i bakken med labbene eller slå mot en busk, eller løpe forbi deg på nært hold. Det er meget ubehagelig og det er vanskelig å bedømme om bjørnen gjør et skinnangrep eller et virkelig angrep når den er på vei mot deg. Antakelig blir mange bjørner som gjennomfører skinnangrep skutt av jegere som tror at de er i ferd med å bli overfalt.

Jeg kom over en morsom video, der det er ganske så lett å tyde bjørnens kroppspråk. 

Så, hva gjør du? Hovedregelen.

Det er ikke så vanlig å treffe på bjørn i skogen, bjørnen lukter og hører svært godt, og vil som oftest ha sett eller hørt deg først, og da trekke seg vekk fra området.  De fleste tilfeller hvor man får mulighet å se bjørn er faktisk fra bilvinduet. Da skal du bare nyte øyeblikket. Ikke gå ut for å snakke til den, eller om det skulle være unger, ikke gå ut for å klappe dem.

Dersom du ser en bjørn som ikke har oppdaget deg, skal du være rolig og trekke deg tilbake. Du skal ikke løpe, bare gå rolig. Om den skulle oppdage deg, er det viktig at du ikke oppfører deg truende. Snakk gjerne rolig, og trekk deg vekk fra bjørnen på en måte som signaliserer tydelig at du ikke har fiendtlige hensikter. Ikke forsøk å skremme bort bjørnen med truende oppførsel, høye lyder eller store bevegelser. Bjørnen angriper ikke om man ikke provoserer den.

På lang avstand – mer enn 100 m

Vis respekt for bjørnen og gå rolig unna. Ikke provoser ved å gå for nær. Selv om en bjørn ser «snill» ut, reagerer den på et menneske som kommer innenfor en viss avstand. Hvor lang denne avstanden er varierer fra bjørn til bjørn. Om vindretningen og terrenget gjør det mulig, kan du trygt stå og iaktta bjørnen på lenger avstand, dvs helst over 200 m.


På kort avstand – mindre enn 100 m:

Prøv å tolke bjørnens sinnsstemning gjennom kroppsspråket. Virker bjørnen stresset eller er den bare nysgjerrig på hvem du er?


Om bjørnen er nysgjerrig eller usikker: Gi deg til kjenne, slik at bjørnen forstår at du er der. Snakk i samme tonefall som når du prater med et menneske. Ikke rop! Det kan framkalle aggresjon. Prøv å la bjørnen få ferten av deg. Hvis den kommer imot deg, kan du gjøre deg stor ved å holde hendene over hodet og opp i luften, samtidig som du fortsetter å prate og drar deg langsomt tilbake. Gå sakte baklengs samme vei som du kom.


Om bjørnen er stresset: Snu snarest retning på kroppen i forhold til bjørnen slik at du ikke står med ansikt og kropp rettet direkte mot den. Rør deg deretter langsomt bort fra bjørnen mens du snakker til den med normal stemme. Gjennom å vende deg til siden viser du bjørnen at du er underdanig og at du ikke utgjør noen trussel. Når du beveger deg bort fra bjørnen, blir dette ennå tydeligere for den. Ikke løp! Du kan aldri løpe fra en bjørn og ved å forsøke en rask flukt kan du framkalle jakt- eller lekeatferd. Bjørner kan klatre i trær, så fortsett å gå rolig unna på bakken. 


Om bjørnen er irritert:  Vend deg slik at du står med siden mot bjørnen. Hold den under oppsikt, men unngå øyekontakt. Beveg deg langsomt bort fra den. Snakk med rolig stemme til
bjørnen, slik at den vet hvor du er og merker hvor du forflytter deg. Du kan gjøre deg selv mer underlegen ved å huke deg rolig ned.


Om bjørnen blir aggressiv og truende:  Rygg snarest tilbake! Hold oversikt over bjørnen, men unngå øyekontakt. Beveg deg langsomt fra stedet. Ikke løp! Snakk til bjørnen med en rolig stemme. 


Om bjørnen utfører et skinnangrep:  Stå stille på stedet eller gå noen skritt bakover. Om du står stille, kommer bjørnen nesten alltid til å vike av eller stoppe opp like foran deg. Hold deg i ro! Gi deg til kjenne, slik at bjørnen vet hvem du er, gjennom å snakke rolig, høyt og tydelig. Kast eller slipp eventuelt noen gjenstander foran bjørnen for å distrahere den. Vis at du ikke truer den ved å dra deg unna, bort fra bjørnen. Den roer seg oftest etter en stund, men det hender at bjørner gjør flere skinnangrep før den gir seg. 


Om bjørnen overfaller deg:  Legg deg ned og spill død for å vise at du ikke lenger er noen trussel mot bjørnen. Legg deg på magen eller i fosterstilling og forsøk å beskytte nakke og hode med hendene. En ryggsekk gir bra beskyttelse. Forhold deg så rolig og stille som mulig. Bjørnen går som regel sin vei når den skjønner at du ikke truer den, og avslutter oftest sitt angrep etter noen titalls sekunder. Hvis ikke bjørnen avbryter angrepet sitt etter noen minutter, bør du kjempe imot med alle krefter. Slå den med tilgjengelige våpen, f eks en stein, kniv eller en annen gjenstand. Sikt på bjørnens øyne, nese og hode. Predasjonsangrep, hvor mennesker blir jaktet på som byttedyr, har ikke vært registrert i Skandinavia de siste 100 år. Noen få slike hendelser har likevel skjedd i andre deler av verden, bl a i Nord-Amerika og Sibir.

Kilder:

Sahlén, V (2013): Encounters between brown bears and humans in Scandinavia - contributing factors, bear behavior and management perspectives. 2013.

Å leve med bjørn