I bjørnens fotspor

På denne bjørnebloggen vil forskere fra NIBIO Svanhovd og feltpersonale fra SNO (statens naturoppsyn) dele sine resultater og feltobservasjon fra brunbjørnen, en kombinasjon som vi håper skal gi dere lesere et spennende innblikk og en mulighet til å få en forståelse av brunbjørnen og dens levesett.

Her vil vi fortelle historier fra vår hverdag i bjørnens rike, som erfarne bjørneforskere og feltarbeidere gjennom veldig mange år.

Forskerne fra NIBIO Svanhovd har lang erfaring innen genetikk og har i flere år utført DNA-analyser av sporprøver fra brunbjørnen. DNA kan gi informasjon om både art, individ, kjønn og slektskap, og gir oss mange muligheter til å forske på ulike biologiske spørsmål. Som for eksempel bestandsstørrelse, antall individer som formerer seg, eller hvor mange bjørner som oppholder seg i et område.

SNO står for brorparten av de innsamlete sporprøvene av brunbjørn i Norge, og samtidig gjør de mye feltarbeid som er viktig å få den totale oversikten over brunbjørnene. De sjekker og dokumenterer observasjoner, konflikter og skader av bjørn og har dermed inngående kunnskap om bjørnene i lokalområde.

Powered by Labrador CMS