Jon Bråte, forsker, UiO

Jeg prøver å forstå hvordan dyrene oppstod og utviklet seg fra encellede organismer - en av de største hendelsene i evolusjonshistorien. (Bildet viser en ribbemanet. Foto: Wikipedia)