Bør elevene overlates til seg selv i gymgarderoben?

(Foto av gymgarderobe på forsiden: Colourbox)

Ved Høgskolen i Innlandet har vi nettopp gjennomført en nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøving. Vi fant at 6 av 10 elever opplever at en voksen ikke er til stede for dem når de er i garderoben. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere er mer tilstede i enn sine mannlige kollegaer.

Politikerne i Norge har bestemt at kroppsøving skal være et fag for allmenndanning. I det ligger en forventning om at elevene skal få kunnskap og modenhet til å møte livet praktisk, sosialt og personlig.

For kroppsøvingsfaget innebærer dette blant annet at elevene skal lære respekt for hverandre og bli rustet til å vurdere kroppsideal. Faget skal også bidra til at elevene utvikler positiv oppfatning av kroppen. Dette er altså skolen og kroppsøvingslærerne pålagt å følge opp. Men våre tall viser at garderoben er en «voksenfri sone».

Ingen ser ut til å ha tenkt på at garderoben også er et rom der det kan foregå læring.

Tall fra vår nasjonale kartleggingsstudie på kroppsøving for elever på 5.-10. trinn viser at 55 prosent av elevene synes det er greit å dusje i tilknytning til kroppsøvingstimen. 18,8 prosent av elevene svarer de ikke liker å være naken sammen med andre, en utfordring som er størst for jenter på ungdomstrinnet.

15 prosent av elevene synes det er bråkete i garderoben. Dette er først og fremst er et problem i guttegarderoben på barnetrinnet. Studien viser at 3 prosent opplever å bli ertet eller mobbet i garderoben, noe som utgjør 10 500 elever dersom vi bruker studien for å si noe om situasjonen i hele landet. 57,2 prosent av elevene opplever at det ikke er voksne som passer på dem i garderoben. Elever som har mannlig kroppsøvingslærer opplever i mindre grad å bli passet på i garderoben enn de som har kvinnelig lærer.

Garderoben er altså et rom der mange elever opplever å være sårbare. Men denne sårbarheten må de håndtere alene sammen med andre jevnaldrende. Er det så lurt? Vi mener at skolene må begynne å tenke på at garderoben kan brukes som en læringsarena om tematikk knyttet til kropp og respekt for hverandres ulikhet – og mer overordnet; allmenndanning.

Heller enn å abdisere og overlate garderoben til «småkonger» i elevflokken, bør kroppsøvingslæreren være tilstede i garderoben som en tydelig voksen. Både for å passe på at elevene har det bra, men også for å ta i bruk garderoben som en læringsarena for å realisere deler av fagets- og skolens mål. 

Derfor: Gymtimen begynner og slutter i garderoben!

Powered by Labrador CMS