Elever og lærere er uenige om hvorfor vi har gym!

(Skilt-illustrasjon på forsiden: Colourbox)

Tema for bloggen denne gangen er resultater som viser forskjeller mellom elevenes og lærernes oppfatning av hvorfor vi har gym. Det er her viktig å påpeke at elevdataene er nasjonalt representative, mens dataene fra lærerundersøkelsen ikke er det. De to undersøkelsene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Vi velger likevel å bruke funn lærerundersøkelsen fordi vi har med 139 lærere som jobber på både barne- og ungdomsskoler rundt omkring i landet. Ulikheter mellom lærere og elever kan derfor være interessante.

Vi har spurt både elever og lærere om hvorfor vi har gym. Av de mange begrunnelsene vi har spurt etter, er det særlig to oppfatninger om hvorfor vi har gym hvor lærernes og elevenes oppfatninger er ulike.  Våre undersøkelser viser blant annet at lærerne er mye mer opptatt av at elevene skal ha det gøy i gymtimen, sammenlignet med hvor opptatt elevene selv er av at det skal være gøy. 6 av 10 lærere svarer at vi har gym for at det skal være gøy, mens 3 av 10 elever svarer det samme. Lærerne synes også fair play er langt viktigere enn hva elevene gjør, da 8 av 10 lærere svarer at de er helt enige i at vi har faget for å lære fair play, mens blant elevene svarer 4 av 10 det samme.

Hva kan årsaken til disse ulikhetene være? Formålet med faget er blant annet å bidra til livslang bevegelsesglede og å lære fair play. Når lærerne er opptatt av fair play og at elevene skal ha det gøy i gymtimen kan dette tyde på at de har et bevisst forhold til formålet. Utfordringen kan se ut til å være å få elevene til å bli mer kjent med hvorfor vi har gym, noe vi selv også har erfart kan være en utfordring fra eget arbeid som lærere i skolen. Hvordan kan vi så møte denne utfordringen?

Kanskje må det i gymtimer også være diskusjoner og samtaler om hvorfor vi egentlig har gym som fag i skolen? Dette betyr jo mindre tid til aktivitet. Men gym skal vel ikke bare være et aktivitetsfag, det skal jo også være r et læringsfag for blant annet bevegelsesglede og fair play.

Siden de fleste av elevene ikke sier de har faget for å lære fair play eller bevegelsesglede (ha det gøy) - hva er da elevenes begrunnelse for hvorfor vi har faget? Vår undersøkelse viser at 6 av 10 elever sier de har gym for å komme i bedre form og for å ta vare på egen helse. Men hvor gøy er det å løpe opp og ned trappene med blodsmak i kjeften for å brenne kalorier? Det høres vel mer ut som plikt enn (bevegelses)glede?

Powered by Labrador CMS