Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving - er det noe vi driver med?

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Vidar Hammer og Lars Bjørke (Foto på forsiden: Colourbox)

I læreplanen står det at de grunnleggende ferdighetene – muntlige-, skriftlige-, lese-, regne- og digitale ferdigheter – skal inn i alle fag.

Hensikten med å bruke de grunnleggende ferdighetene er å støtte opp om elevenes læring i det enkelte fag, også kroppsøving. I vår nasjonale studie har vi spurt både elever og lærere hvor ofte de jobber med de grunnleggende ferdighetene i kroppsøvingstimen.

Figuren under viser hvor mange elever og lærere som oppgir at de aldri jobber med de ulike grunnleggende ferdighetene i kroppsøvingstimene.

Våre tall viser at mange av elevene opplever at det aldri jobbes med lese-, regne- og skriveferdigheter – og svært mange at det aldri jobbes med digitale ferdigheter i kroppsøvingsfaget.

Lærerne deler ikke denne oppfatningen i like stor grad, men cirka 3 av 10 lærere oppgir at de aldri jobber med skriftlige- eller digitale ferdigheter. Vi lurer på hvorfor lærere og elever opplever dette såpass forskjellig?

–   Er det fordi elevene ikke vet hva grunnleggende ferdigheter er i kroppsøving?

–   Er det fordi elevene ikke tenker over at grunnleggende ferdigheter er noe man skal jobbe med i kroppsøving?

–  Er det fordi lærerne ikke tydelig nok kommuniserer at de bruker de grunnleggende ferdighetene når de faktisk gjør det? Og trenger de egentlig å forklare elevene det så lenge det blir gjort?

–  Eller er det rett og slett fordi elevene opplever at kroppsøving = fysisk aktivitet?

Vi må også stille spørsmålet til oss selv som lærerutdannere; Forbereder vi våre studenter på hvorfor og hvordan grunnleggende ferdigheter kan understøtte elevenes læring i kroppsøving?

Powered by Labrador CMS