"Gym": En pause fra skolen?

(Illustrasjonsbilde, jenter som løper - på forsiden: Colourbox)

HEI IGJEN!

I forrige blogginnlegg tok vi for oss hva elevene sier at de skal lære i kroppsøving. Denne uken ønsker vi å se på læring i kroppsøving, hovedsakelig fra lærernes ståsted.

I ulike samtaler med lærere har vi flere ganger møtt uttalelser som «skal de drive med læring der inne [gymsalen]?», «gym er en fin pause fra skolefag» og «svetter elevene, er jeg fornøyd». Betyr dette at elevene ikke skal lære noe i kroppsøving? Skal det bare være en pause? Allerede på 1980-tallet hevdet forskere at det eneste kriteriet på god kroppsøvingsundervisning var «keeping students busy, happy and good». Gjelder dette fremdeles i dag?

Gjennom våre samtaler med lærere som underviser i kroppsøving og andre fag kan det tyde på at lærerne (bevisst eller ubevisst) legger igjen pedagogikken i klasserommet når de går inn i gymsalen. For eksempel synliggjør mange lærere læringsmål på tavler i klasserom, men er dette vanlig å gjøre i gymsalen? Noen gjør det sikkert, men resultater fra vår studie kan tyde på at det fortsatt er en vei å gå før lærerne synliggjør hva elevene skal lære i kroppsøving. Hva sier så lærerne at elevene skal lære? Jo, de skal lære ferdigheter (allsidige motoriske ferdigheter – i hovedsak idrettsferdigheter), fair play, at det er gøy å være i aktivitet og livslang bevegelse. Ser vi større på dette, kan man kanskje hevde at lærere mener at elever skal lære noen motoriske ferdigheter, noen sosiale ferdigheter og at elevene gjennom gode opplevelser skal danne grunnlaget for livslang bevegelse.

Dette er gjenkjennbart i forhold til hva læreplanen sier, men dette dekker ikke hele bredden i læreplanen. For eksempel er det få lærere som sier at elevene skal lære ulike danser og moderne aktiviteter.

Et sentralt poeng blir, som vi også fremhevet i forrige innlegg, at det som skal læres i kroppsøving framstår   som uklart – både blant elever og lærere. I vår studie har vi en rekke spørsmål (utover de vi har nevnt ovenfor) knyttet til hvorfor vi har faget og hva som skal læres. Det er et tydelig mønster: det er mye som skal læres, og at dette spriker i alle retninger. Men hva er egentlig det mest sentrale elevene skal lære?

Fra forrige blogginnlegg har høringsfristen for innspill til arbeidet med kjerneelementene gått ut. Det er kommet inn over 50 innspill, fra både organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Dette sier noe om at engasjementet rundt hva som skal være fagets kjerne er stort. Det vil fortsatt være mulighet for å påvirke fremtidenes kroppsøvingsfag. 23. oktober legger arbeidsgruppa ut andre skisse til kjerneelementer som publiseres på udir.no, med høringsfrist 10. november.

Vi mener at dette er et særdeles viktig arbeid, og det er nå fremtidenes kroppsøvingsfag skal formes. Vi vil derfor oppfordre alle til å melde inn sine synspunkter!

Powered by Labrador CMS