Helse i kroppsøving: mer enn blodsmak i munnen?

(Foto av sliten kvinne på forsiden: Colourbox)

Forskning viser at det er en uklarhet rundt hvorfor vi har kroppsøving i skolen. Mange mener at faget skal være en medisin mot fedme og stillesitting blant barn og unge. Går vi derimot til læreplanen er det lite som tyder på at dette er fagets hovedmål.

Læreplanen legger vekt på at «fysisk aktivitet er viktig for å fremje god helse». Men hvordan vi skal forstå helse er ikke skrevet fram eller utdypet. Tidligere forskning har vist at lærere og lærerutdannere i stor grad forstår helse som en disiplinering av den fysiske kroppen og at «fysisk trening = fitness = helse». Hvordan elevene forstår helse har imidlertid ikke tidligere blitt undersøkt.

Vi har derfor stilt elevene en rekke spørsmål om hva de legger i begrepet helse. Det er to forståelser av helse blant elevene: Den første, og dominerende forståelsen blant elever er at helse handler om å ‘gjøre det jeg vet er sunt for meg’, ‘være sprek (god form)’ og ‘spise sunt’. I denne forståelsen er altså helse noe eleven velger og har ansvar for selv – og er knyttet mot den fysiske helsen. Denne forståelsen dominerer også blant lærere og lærerutdannere, viser vår og andre studier.

Den andre forståelsen av helse knytter seg til utsagn om at helse er å, ‘ha det gøy’, ‘føle seg trygg’, ‘være glad’ og ‘ha det fint hjemme’. I denne forståelsen utvides helse til å angå noe mer enn fysisk helse, og at helsen også er et resultat av omgivelsene.

I og med at læreplanen ikke tydelig definerer hva helse er og at forståelsen av helse synes smal blant både lærere, lærerutdannere og elever, synes vi at det er på tide med en diskusjon rundt hvordan helse skal forstås i kroppsøvingsfaget. Dette må gjøres på skolenivå, men også i høyere utdanning.

Vi mener at kroppsøvingsfaget åpner opp for muligheten til å skape en helhetlig helseforståelse blant elevene. I dette legger vi at elevene blant annet kan lære om hvordan de kan komme i bedre form og om et fornuftig kosthold. Men helse handler om mer enn høyt O2-opptak og spise 5 om dagen. Våre sosiale liv og vår psykiske velvære er også en viktig del av helsa, og like viktig som den fysiske helsa. I kroppsøvingsfaget skal elevene «utvikle sjølvkjensle, positiv oppfatning av kroppen, sjølforståing og identitetskjensle».

Ergo: Helse i kroppsøvingsfaget handler om noe langt mer enn å oppnå blodsmak i munnen og idealkroppen.

Powered by Labrador CMS