Kjære ‘slitne kroppsøvingsutøver’ Ellen Elise

Vi leste ditt innlegg i Si ;D i Aftenposten og synes det er trist at du har slike negative opplevelser i gym.

Vi er hverken Erna Solberg eller blant de som har makten i dette landet, men vi kan mye om gym. I innlegget presenterer du særlig fire utfordringer med faget som du ber om hjelp til å løse. Vi ønsker å gi deg noen svar ved å vise til læreplanen i kroppsøving. Vi mener at det ikke er noe feil med planen, men dine eksempler viser det samme som vi har funnet ut; nemlig at det er stor forskjell på det som står i læreplanen og slik du som elev møter faget i skolen. Under har vi tatt for oss noe av det du ber om hjelp til.

«Hjelp til å få glede ved å være i fysisk aktivitet»

Ja – du har helt rett! I kroppsøving er dette nettopp hovedpoenget med faget.

I læreplanen står det at faget skal bidra til livslang bevegelsesglede for ALLE uavhengig av forutsetninger, erfaringer og interesser. Dette er også i tråd med Opplæringsloven der tilpasset opplæring har fått sin egen lovparagraf. Det betyr at gymmen du møter på skolen, skal være tilpasset deg og alle andre i klassen din. I gym skal undervisningen legges opp slik at elevene mestrer og opplever glede ut i fra egne forutsetninger.

«Hjelp til å føle at man ikke trenger å være idrettsutøver for å mestre gym»

Som forskere vet vi at kroppsøving dessverre er et fag som ofte ser ut til å favorisere de idrettsaktive. Det er imidlertid ingenting i læreplanen som tilsier at det skal være slik. Et ensidig fokus på «baggerslag» som du beskriver er derfor i strid med læreplanens hensikt. Undervisningen skal tilrettelegges slik at alle elever får «oppleve glede, mestring og inspirasjon ved å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet sammen med andre». Slik vi tolker deg, etterspør du blant annet mer friluftsliv og trening. Begge deler er hovedområder i kroppsøving, noe som tilsier at du skulle ha møtt dette regelmessig gjennom hele skoleløpet. Hvis du er interessert, kan du lese et av våre tidligere blogginnlegg hvor vi oppfordrer til mer friluftsliv i nærmiljøet i gymtimene.

«Hjelp til å se meningen med kroppsøvingsfaget»

Vi har allerede skrevet litt om hva som er hensikten med faget: at alle gjennom mestring og gode opplevelser i fysisk aktivitet skal bli glad i bevegelse. Faget har læringsmål som både handler om dine egne erfaringer ved å være i bevegelse, men også læring om blant annet trening, livsstil og helse. Vi ser dessverre at fokuset på læring ofte blir «hoppet bukk over» i iveren etter å få i gang aktiviteten slik at pulsen går opp. Vi tror at dette kan føre til at meningen med faget blir uklar eller til dels borte for dere som elever.

«Hva sier egentlig karakteren i gym?»

Som vi har vært inne på, skal det tas hensyn til dine forutsetninger i gym. Dette gjelder også i vurdering og karaktersetting.

Du skal ikke bare måles på hvor flink du er i baggerslag. Derimot skal innsats, altså å gjøre sitt beste og å øve, være en viktig del av karakteren. Kunnskap skal også vurderes. Men viktigst av alt; gymkarakteren skal ikke være en vurdering av din kropp! Det skal være et resultat av hvordan du mestrer, utfordrer og lærer med kroppen – både alene, og ikke minst sammen med dine klassekamerater.

Til slutt: Vi håper at våre innspill har gitt deg svar på noen av dine spørsmål. Som vi har prøvd å forklare, skal ikke gymtimene være slik du opplever dem.

Derfor håper vi at alle elever, lærere, rektorer, lærerutdannere, politikere og andre som er opptatt av kroppsøvingsfaget, deler både ditt innlegg og vårt svar slik at videreutvikling av kroppsøving kommer høyere på dagsorden.

Powered by Labrador CMS