Kroppsøving – et fag mange elever liker

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Vidar Hammer og Lars Bjørke

(Foto på forsiden: Colourbox)

I den nylig gjennomførte nasjonale kartleggingstudien i kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark ble elevene spurt om hvor godt de liker de ulike fagene på skolen. 63,8 prosent av elevene oppgir at de liker kroppsøving veldig godt, mens 24,8 prosent sier de liker faget godt.

Figuren under viser også en sammenligning mellom ulike skolefag, og vi ser at kroppsøving (sammen med mat og helse) er det faget den største andelen elever liker veldig godt eller godt.

Totalt betyr resultatet at 88,6 prosent av våre 3226 respondenter oppgir at de liker kroppsøving veldig godt eller godt. Disse tallene kan være med å nyansere tidligere forskning som har vist at en betydelig andel elever ikke liker faget.

I våre data finner vi at 1,5 prosent oppgir at de liker kroppsøving veldig dårlig og 2,5 prosent dårlig. 7,3 prosent oppgir at de liker kroppsøving verken godt eller dårlig.

I neste blogginnlegg «Mange jenter mister gymgløden med alderen» vil vi se på hvilken betydning klassetrinn (altså elevenes alder) og kjønn har for hvor godt de liker kroppsøving.

*For fagene musikk og mat og helse er det henholdsvis 181 og 1111 elever som ikke har faget dette skoleåret.

 

 

 

Powered by Labrador CMS