Kroppsøving: et fag for de idrettsaktive?

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Vidar Hammer og Lars Bjørke (Foto på forsiden: Colourbox)

Det har lenge vært debatt rundt hvem som passer inn i kroppsøvingsundervisningen. I tidligere innlegg har vi vist at gutter liker faget bedre enn jenter, og at barneskoleelever liker faget bedre enn elever på ungdomsskolen.

Debatten har også dreid seg om faget passer bedre for de som er idrettsaktive på fritiden. I dette innlegget ser vi på hvor godt elevene liker faget i forhold til hvor mange ganger i uken de driver med organisert idrett.

Figuren over viser at ca 8 av 10 som driver med idrett mer enn 3 ganger i uken liker kroppsøving veldig godt, mens blant elever som aldri driver med organisert idrett er det bare 4 av 10 som liker kroppsøving veldig godt.

Tendensen er klar: Grafen synker fra venstre mot høyre - men burde ikke egentlig grafen vært flat (vannrett)?

Formålet med kroppsøvingsfaget er  nemlig å stimulere til livslang bevegelsesglede. Vi stiller oss spørrende til om faget stimulerer til idrettsglede fremfor bevegelsesglede?

Powered by Labrador CMS