Ny rapport: Kroppsøvingsfaget i skolen er gammeldags

De fleste av våre blogginnlegg det siste året har tatt utgangspunktpunkt i funn fra det vi har kalt «den nasjonale kartleggingsstudien». Nå har vi endelig sammenstilt alle våre data i en rapport som vi nå ønsker å dele med dere.

I rapporten «Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn)» har vi tatt utgangspunkt i læreplanens ambisjoner for faget, og sammenlignet dette med slik elever, lærere og skoleledere sier at de opplever faget i praksis. Først og fremst viser vår studie at elevene trives godt på skolen, og at kroppsøvingsfaget er et fag veldig mange elever liker godt. 

 Selv om rapporten tegner et positivt bilde av faget, kaster den lys over en del utfordringer. Tittelen «ambisjon møter tradisjon» viser til at fagets ambisjoner i læreplanen ikke alltid gjenspeiles like godt i praksis. Faget ser ut til å bære preg av gamle tradisjoner både når det gjelder innhold og undervisningsmetoder. Av innhold dominerer ballspill og grunntrening, mens dans og moderne aktiviteter er nærmest fraværende. Undervisningen foregår først og fremst gjennom at læreren viser og forklarer hva elevene skal gjøre. Dette er det store bildet som tegnes i rapporten, men bildet er mer nyansert og sammensatt. For å få mer innsikt i dette anbefaler vi deg å lese rapporten vår.

Vi vet at for mange som jobber med kroppsøvingsfaget og kropppsøvingsforskning, har vår egen «Elverumsundersøkelse» blitt et viktig kunnskapsgrunnlag. Med lanseringen av rapporten «Når ambisjon møter tradisjon» håper vi imidlertid at denne tar over som referansepunkt for hva kroppsøving er i dag.

Vi vil også takke alle skoler, elever, lærere og rektorer fra hele landet (fra nord til sør, og øst til vest) som har deltatt i vår undersøkelse. Uten dere hadde ikke rapporten blitt til!

LINK

God lesing! Kom gjerne med deres kommentarer og synspunkter om rapporten... 

(Forsidefoto: © Forfatterne/Høgskolen i Innlandet) 

Powered by Labrador CMS