"Ut på tur, aldri sur" - ihvertfall ikke elevene?

(Foto av glade barn på forsiden: Colourbox)

Vår undersøkelse viser at det aller meste av undervisningen i gymmen foregår i gymsalen. Naturen og nærmiljøet blir i liten grad tatt i bruk, mens elevene ønsker at flere gymtimer blir lagt utendørs.

I følge læreplanen i kroppsøving skal det i friluftsliv «legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider».

Siden Norge er et land med store geografiske og klimatiske forskjeller, vil de lokale mulighetene for å bruke naturen i gymmen være svært ulike for ulike skoler. Det er derfor lett å forstå at for eksempel en sentrumsskole i en storby ikke har samme muligheter som en grendeskole til å bruke naturen som undervisningsarena.

Vi ville derfor finne ut om det er regionale forskjeller for hvor ofte elevene har gym i naturen. Ut i fra resonnementet over trodde vi at Oslo/Akershus ville skille seg ut ved å bruke naturen lite. Det gjorde regionen imidlertid ikke. Det er like mye bruk av naturen i gymmen i Oslo/Akershus som i f.eks. indre Østlandet, vestlandsregionene og Nord-Norge. Det er imidlertid en region som skiller seg ut: Buskerud/Østfold/Vestfold/Telemark. Der brukes naturen flittig i gymmen.

Funnene våre viser også at elevene ønsker å være mer ute i naturen i gymmen enn det der er, bortsett fra i Buskerud/Østfold/Vestfold/Telemark, der det ser ut til at elevene er fornøyde. Dette kan bety at mer av gymmen i Norge bør foregå i naturen Det er i hvert fall ikke elevene det står på. Kanskje må lærerne tenke alternative pedagogiske tilnærminger for å få inkludert flere undervisningsarenaer i gymmen? Stikkord her kan være integrert undervisning, uteskole, prosjekt- og temaarbeid o.l. Friluftslivsundervisning trenger i følge læreplanen uansett ikke ha et «ekspedisjons-preg». Med elevenes velsignelse og styringsdokumenter i sekken kan gymlæreren med god samvittighet sette kompasskurs mot parker, fjæra, skogen og fjellet i skolens nærmiljø.

Som lærerutdannere må vi også spørre oss selv om hva er friluftslivet i lærerutdanninga? Ekspedisjon eller nærmiljø?

Powered by Labrador CMS