«Vær så snill – mer variasjon i kroppsøvingstimen!»

Av Lars Bjørke, Vidar Hammer Brattlie, Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie og Trude Teksum Nordlie (Illustrasjonsfoto på forsiden: Colourbox)

I forrige innlegg kunne vi avsløre at kroppsøvingsfaget består av mye ballspill og lite dans og moderne aktiviteter. Det var også et viktig poeng at undervisningen tilsynelatende ga elevene lite allsidig bevegelseserfaring. I dette innlegget ønsker vi å se på hva elevene selv sier de ønsker av innhold i gymtimene. Figuren under viser en sammenligning av hvor ofte elevene sier de har og hvor ofte de ønsker ulike aktiviteter.

Ser man på totalbildet er det en klar tendens: Elevene ønsker mer variert innhold! Som tidligere nevnt får elevene en ensidig bevegelseserfaring gjennom kroppsøvingsfaget. Dette står i kontrast til det elevene selv ønsker: Mer allsidighet!

Grunntrening skiller seg ut ved at dette er den eneste aktiviteten elevene vil ha mindre av. Grunntrening (jogging og styrketrening) er en aktivitet som elevene møter mye i kroppsøvingstimen. Selv om mange elever opplever å ha dette veldig ofte eller ofte, finner vi at de vil ha mindre av det.

Som nevnt i forrige innlegg er dans og moderne aktiviteter, det elevene opplever minst av. Men som figuren over viser er dette aktiviteter mange elever ønsker mer av. Det samme gjelder også for vinteraktiviteter og natur/friluftsliv. Elevene ønsker også mer ballspill og lek, men her er ikke avvikene like store.

Vi undersøkte også om det var forskjeller mellom hva gutter og jenter ønsker av innhold, og som figuren under viser er det to aktiviteter som utmerker seg; ballspill og dans.

Figuren over viser at ballspill er en «gutteaktivitet» mens dans er en «jenteaktivitet», altså aktiviteter henholdsvis gutter og jenter ønsker mer av enn det de får.

Powered by Labrador CMS