Gamle Tønsberg: ingenting igjen?

Kartgrunnlag: Kart over Tönsberg af N. S. Krum, 1883. Foto: NIKU
Kartgrunnlag: Kart over Tönsberg af N. S. Krum, 1883. Foto: NIKU


Skrevet av Jan Brendalsmo, Seniorforsker/ arkeolog i Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU)


Kartet vårt over Tønsberg fra 1883 viser bebyggelsen slik den da var. Ved å benytte informasjonen fra SEFRAK-registeret lar det seg gjøre å vise hvor mye av den gamle bebyggelsen som er bevart fram til i dag.

Lys gul farge på bygning viser at den er fra 1600-tallet. Blåturkis viser bevarte bygninger fra 1700-tallet. Rosa farge viser bevarte bygninger fra 1800-tallet. Alle de andre bygningene på kartet (sennepsgul farge) er blitt revet siden 1883.

Noen bygg mangler

Med et lite forbehold: SEFRAK registrerte ikke ALT – enkelte offentlige bygg er ikke tatt med. I Tønsberg gjelder det domkirken, kapellet på den gamle kirkegården ved jernbanen, Sven Foyns bedehus og den gamle jernbanestasjonen nede ved Byfjorden. I tillegg ser man at den gamle villaen ute på Gunnarsbø og en liten handfull andre bygninger ikke er blitt registrert.

I tillegg gir kartet et veldig godt inntrykk av Tønsberg som en gammel by fra middelalderen. Storgaten (på kartet kalt Store Langgade) er belagt arkeologisk tilbake til 1000-tallet. og Øvre Langgate (Øvre Langgade) er fra slutten av 1100-tallet.

Ruinene av Olavskirken er tegnet inn til høyre på kartet, og bort hit nådde Storgaten i middelalderen. Ruinene av Mariakirken på Torvet er også tegnet inn. Også denne kirken ble bygd i første halvdel av 1100-tallet. Mikaelskirken på Slottsfjellet er fra samme tid.

Lavranskirken og Storgaten

Lavranskirken fra tidlig 1000-tallet sto der domkirken står i dag, og her stoppet Storgaten i vest. Midt mellom domkirken og Mariakirken, der kartet har romertall 4 (IV), sto Peterskirken, også denne med en historie tilbake til 1000-tallet. Her stoppet Øvre Langgate i vest.

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret.

Kartgrunnlag: Kart over Tönsberg af N. S. Krum, 1883.

Kartet med fargekoder er laget av Nils Aage Hafsal og Jan Brendalsmo

Powered by Labrador CMS