Vikingskip, forskning og frimerker

Knut Paasche sin reksonstruksjon av Tuneskipet pryder nå 13 millioner frimerker. (Foto: © Atle Jarto Johnsen.)
Knut Paasche sin reksonstruksjon av Tuneskipet pryder nå 13 millioner frimerker. (Foto: © Atle Jarto Johnsen.)

Skrevet av Knut Paasche, avdelingsleder og arkeolog i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Fredag 21. april slipper Posten Norge de nye frimerkeneSom arkeolog er jeg mer enn levende opptatt av gamle båt- og skipsfunn. Jeg tok doktorgraden min på rekonstruksjon av Tuneskipet, og akkurat nå sitter jeg på Island og jobber med saum (klinknagler) fra skip og mindre båter fra vikingtid som er funnet her på Sagaøya.
 

Laserskann av Tuneskipet viser hvordan originalen ser ut i dag og var grunnlaget for rekonstruksjon av Tuneskipet. Skipet er dater til ca. år 900. (Foto: Illustrasjon ved Knut Paasche/NIKU.)
Laserskann av Tuneskipet viser hvordan originalen ser ut i dag og var grunnlaget for rekonstruksjon av Tuneskipet. Skipet er dater til ca. år 900. (Foto: Illustrasjon ved Knut Paasche/NIKU.)

Her på Island har en ikke hele arkeologiske skipsfunn bevart fra vikingtid, men saumen ligger igjen – og det fra båter som med stor sannsynlighet har vært bygget på Vestlandet i Norge. 

TuneskipetUansett er det stor stas at min rekonstruksjon av Tuneskipet nå pryder 13 millioner frimerker. Det er på høy tid at Tuneskipet får den oppmerksomheten det fortjener.Skipet er et av fire godt bevarte Vikingskip funnet i Norge og det er således et utrolig viktig arkeologisk funn som er med å skrive historien om Vikingene.  Det er tross alt vikingskipene som for mer enn 1000 år siden ga vikingene muligheten til å reise ut og markere folk fra den skandinaviske halvøy på verdenskartet.

Forskning, vikingskip og turisme

I dag forskes det nærmest ikke på Vikingskip i Norge. Det er til tross for at dette kanskje er våre best kjente og viktigste arkeologiske skatter.Jeg synes også det er litt underlig at Østfold ikke trekker denne delen av sin historie bedre fram når de ønsker å formidle historie fra eget fylke.Her har de helt klart et til nå uutnyttet potensiale for å trekke turister og andre historie interesserte til sitt fylke.

Det egentlige jubileet er i september

Bjørnstadskipet helleristning fra Sarpsborg i Østfold er mer enn 1000 år eldre enn Tuneskipet. Likevel viser den sammen med Tuneskipet hvor viktig båt og skip har vært for mennesker her til lands både i Bronsealder og Vikingtid. (Foto: Foto Knut Paasche, NIKU.)
Bjørnstadskipet helleristning fra Sarpsborg i Østfold er mer enn 1000 år eldre enn Tuneskipet. Likevel viser den sammen med Tuneskipet hvor viktig båt og skip har vært for mennesker her til lands både i Bronsealder og Vikingtid. (Foto: Foto Knut Paasche, NIKU.)

Det egentlige jubileet er 20. september 2017. Da er det akkurat 150 år siden den arkeologiske utgravningen av Tuneskipet startet opp.


Det må jo da være lov å drømme om at, om ikke hele Norge, så i hvert fall Østfold og ikke minst Fredrikstad og Sarpsborg kommune står på hode denne dagen.

Jeg håper dette blir en gylden mulighet for mange i Østfold til å gjenoppdaget skipet.

Det faktum at skipet nå er fastsatt til å være 18,67 meter langt gjør det nå lettere for skolebarn i Østfold - som bør kunne noen detaljer om skipet. Det er altså funnet i år 1867 og er 18,67 meter langt. Lett å huske både for lærer og elev!

 

Powered by Labrador CMS