Finner ikke kobling mellom rødt kjøtt og kreft

 (Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Hvorfor er pølser kreftfremkallende? Forskere leter stadig etter koblingen mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft. De ble nylig overrasket over å finne at hemjern, den jerntypen som det er mye av i rødt kjøtt, reduserte utviklingen av tykktarmskreft hos mus.

Av Jan Erik Paulsen, professor ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU, og Marianne Sødring og Christina Steppeler, doktorgradsstipendiater ved NMBU.

Norge ligger på verdenstoppen i tykktarmskreft. Det har lenge vært kjent at rødt kjøtt, alkohol, fedme, overvekt, lite fiberholdig mat og lite fysisk aktivitet kan øke risikoen for å utvikle tarmkreft. I høst har et ekspertpanel klassifisert bearbeidet rødt kjøtt som kreftfremkallende på lik linje med sigarettrøyk, selv om det ikke er klart hva den kreftfremkallende effekten skyldes.

Unik musemodell

Ved NMBU Adamstuen har vi avlet fram en ny mus som spontant utvikler alle stadier av kreft i tykktarmen. De sykdomsfremkallende celleforandringene under kreftutviklingen hos denne musen er identisk med de som er beskrevet ved tykktarmskreft hos mennesker(1). Det spesielle med vår modell er at musene utvikler mange tykktarmssvulster som etter hvert blir ondartet.

Våre mus blir svært følsomme for kreftfremkallende stoffer som virker i tykktarmen. I den tilsvarende konvensjonelle modellen får musene nesten bare svulster i tynntarmen og alle forblir godartet. Vår musemodell er ideell for å undersøke om ulike matvarer, eller bestanddeler av matvarer, stimulerer eller hemmer kreftprosessen i tykktarmen. I prosjektet «Sunnere storfekjøtt» bruker vi modellen for å teste effekter av forskjellige kjøttkomponenter og kokt kjøtt.

Hemjern hadde motsatt effekt

Christina Steppeler, doktogradsstipendiat ved NMBU. (Foto: NMBU)
Christina Steppeler, doktogradsstipendiat ved NMBU. (Foto: NMBU)

Det overraskende resultatet kom i en studie hvor vi testet hypotesen om at hemjern, "kjøttjernet", øker forekomsten av tykktarmskreft. Dette er en hypotese mange har lit til. Vi ga musene et modellfôr for bearbeidet rødt kjøtt, som inneholdt hemjern og nitritt (2).

Nitritt er et konserveringsmiddel som tilsettes i enkelte bearbeidede kjøttprodukter som pølser. Hemjern sørger for at oksygen blir fraktet rundt i kroppen vår, og det er også et pigment som gir kjøttet rød farge. Både nitritt og hemjern er oftest nevnt som årsaker til hvorfor rødt og bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende i tykktarmen.

Våre funn kunne ikke bekrefte den etablerte hemjern-hypotesen. Vi fant i stedet at hemjern hemmet kreftprosessen i tykktarmen. Det viste seg også at nitritt ikke hadde noen effekt, hverken alene eller sammen med hemjern.

Vanskelig å måle effekt

professor Jan Erik Paulsen (Foto: NMBU)
professor Jan Erik Paulsen (Foto: NMBU)

WHO har - via International Agency for Research on Cancer (IARC) - klassifisert bearbeidet rødt kjøtt som kreftfremkallende, og rødt kjøtt som sannsynlig kreftfremkallende for mennesker. Klassifiseringen er basert på et stort antall befolkningsundersøkelser som viser sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og bearbeidet rødt kjøtt og utvikling av tykktarmskreft.

Selv om befolkningsundersøkelsene viser små, men klare sammenhenger, vet vi ikke hvilke mekanismer som kobler rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og tykktarmskreft.

To hypoteser har fått mest oppmerksomhet:

Den første er at hemjern i rødt og bearbeidet kjøtt fremskynder dannelsen av kreftfremkallende nitrogenforbindelser og fettforbindelser, spesielt i kombinasjon med nitritt. Hvitt kjøtt som kylling, inneholder lite hemjern og er ikke knyttet til tykktarmskreft.

Den andre hypotesen er at kreftfremkallende stoffer dannes ved varmebehandlingen. Det er ikke mulig å studere årsakssammenhengene mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft i studier på mennesker, dels fordi kreftprosessen kan pågå i flere tiår, og dels fordi effektene av rødt kjøtt er svært små. Derfor er det nødvendig å bruke følsomme dyremodeller som kan etterligne kreftprosessen hos mennesker.

Pågår nytt norsk kjøttstudie på tykktarmkreft

Marianne Sundt Sødring, doktorgradsstipendiat ved NMBU. (Foto: NMBU)
Marianne Sundt Sødring, doktorgradsstipendiat ved NMBU. (Foto: NMBU)

For å forstå mer av sammenhengen mellom kjøtt og tykktarmskreft kjører vi nå et nytt stort muse-eksperiment. Der tester vi eventuelle kreftfremkallende effekter av kokt rødt kjøtt fra storfe og svin og sammenligner dem med effekter av kokt kylling og laks. På denne måten forventer vi å finne ut om det røde kjøttet skiller seg ut fra de andre kjøtt-typene som ikke er klassifisert som kreftfremkallende. Resultatene fra dette forsøket vil foreligge om noen måneder.

Fakta:

Denne kronikken ble første gang publisert på NRK Ytring. Tykktarmskreft er den fjerde mest vanlige kreftformen i Norge med omtrent 2800 nye tilfeller per år. Prosjektet «Sunnere storfekjøtt» startet i 2013, varer til 2017 og fokuserer på storfekjøtt og tykktarmskreft. Målet er å utvikle sunnere storfekjøtt. Andre deler av prosjektet består av fordøyelsesforsøk med kjøtt hos Nofima, innsamling av oppdaterte nasjonale tall for næringsinnholdet i storfekjøtt og fôringsforsøk på storfe på NMBU. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og hele den norske kjøttbransjen.

Referanser:

Int J Cancer. 2015 Nov 13. doi: 10.1002/ijc.29928. [Epub ahead of print]

Spontaneous initiation, promotion, and progression of colorectal cancer in the novel A/J Min/+ mouse.

Sødring M, Gunnes G, Paulsen JE.

PLoS One. 2015 Apr 2;10(4):e0122880. doi: 10.1371/journal.pone.0122880. eCollection 2015.

Effects of hemin and nitrite on intestinal tumorigenesis in the A/J Min/+ mouse model.

Sødring M, Oostindjer M, Egelandsdal B2, Paulsen JE.

Powered by Labrador CMS