Havørnen Ørnar fotografert på kadaver sammen med kråker og ravn.
Havørnen Ørnar fotografert på kadaver sammen med kråker og ravn.

Havørna «Ørnar» vendte hjem til jul

Den merkede unge havørna kalt «Ørnar» dro på ungdomstur til Nord-Norge, men kom hjem til jul i år, viser GPS-loggene til Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Unge havørner drar ofte på langtur. Det gjorde også havørna som forskerne har gitt det passende navnet «Ørnar». Den ble GPS-merket etter at han hadde forlatt reiret høsten 2018. Han holdt seg rundt hjemtraktene på Møre den første vinteren, men når dagene ble lengre og varmere i april synes rastløsheten å ha tatt overhånd. Fri og frank dro han på tur nordover langs kysten og nådde Nordkapp i andre halvdelen av juli.

I september i år fant Ørnar tiden moden for å vende nebbet sørover igjen. Han tok innlandsruta over Finnmarksvidda og Nord-Finland. I Nord-Sverige oppholdt han seg en stund langs E10 øst for Kiruna. Trolig har han spist påkjørte dyr langs veien.

I midten av oktober var det nok innlandsliv, og Ørnar dro tilbake til kysten. Deretter bar det hjemover, i god tid før jul.

Også tidligere har man sett at unge havørn fra Nord-Vestlandet drar nordover på sommeren. Man kan lure på om nordnorsk natur, midnattssol og bobilturister er noe disse havørnene synes de bør oppleve i oppveksten, før de slår seg til «ro» med eget territorium, make og ungemas.

Ørnars vandring fra han ble fanget og merket på Fosen høsten 2018. Turen fra Møre til Nord-Norge startet i april og endte i slutten av oktober 2019
Ørnars vandring fra han ble fanget og merket på Fosen høsten 2018. Turen fra Møre til Nord-Norge startet i april og endte i slutten av oktober 2019

Prosjektet «Kongeørn som skadevolder på lam på Fosenhalvøya» øker kunnskapen om rollen kongeørn og havørn har på tap av lam på utmarksbeite. Prosjektet består av flere deler, blant annet kartlegging av bestandene, merking av kongeørn og havørn med GPS-sendere og dokumentasjon av dødsårsakene hos lam på utmarksbeite.

Kontaktperson Jennifer Stien

Powered by Labrador CMS