Blodige og sexy mytologier 3 - Vampyrer og indianere

Av Torjer A. Olsen, førsteamanuensis i urfolksstudier

Da jeg var liten, lekte vi cowboy og indianer, og det varierte fra dag til dag hvem som var god og hvem som var ond. I dag handler det om vampyrer og indianere – i alle fall for de mange som leser bøkene og ser filmene i Twilight-serien. I disse dager (november 2012) har den siste filmen i serien premiere.

I Twilight-serien handler det om tenåringsjenta Bella, som flytter til sin far i den bittelille og regntunge byen Forks lengst nordvest i USA. Bella havner i et trekantdrama der to gutter/menn kjemper for og om henne. Den ene er vampyren Edward, med sin iskalde kropp og sindighet. Den andre er indianeren Jacob, med sin kokvarme kropp og sitt oppfarende sinn, som viser seg å være varulv.

I tidligere tekster her på Forskning.no har jeg skrevet om vampyrer, knytta til fantasylitteratur og sekularisering, og knytta til seksualitet. I denne teksten skal det handle om indianere og urfolk. Jeg hevder indianerne er et vesentlig mytisk element i tekst og film, og peker samtidig på hvordan Twilight-hysteriet faktisk også har ført til mer fokus på utfordringene for urfolk i Nord-Amerika.

Quileute-indianerne og mytene
Indianerne spiller en vesentlig rolle i Twilight-universet. De introduseres tidlig, helt konkret gjennom Jacob Black og hans far Billy, som er venner av faren til Bella. Billy og Jacob tilhører Quileute-indianerne, som hører til i dette området lengst nordvest i USA, og er i dag en gruppe på cirka 2000 mennesker.

Når konflikten i dramaet introduseres, legges det vekt på den mytiske dimensjonen ved indianerne. Med mytisk og myte mener jeg fortellinger av en bestemt type, en fortelling som vil si mer enn bare reine fakta, som knytter sammen fortid – ikke bare som historiske fakta – samtid og framtid. Når det gjelder Quileute, regnes de som en stamme som særlig er kjent for sine omfattende mytiske fortellinger.

I Twilight-serien er dette et viktig element. Quileute-fortellingene rommer blant annet historiene om hvordan folket stammer fra ulver. Den første Quileute skal ha blitt skapt gjennom at to mytiske urskikkelser transformerte en ulv til et menneske. Dette er viktig i Twilight-serien. 

”De kalde”
Så langt stemmer seriens framstillingen ganske godt overens med Quilleute –mytene. Forfatteren Stephenie Meyer introduserer imidlertid et nytt element, som hun baker inn i fortellingene. De lokale indianerne, Jacobs stamme, presenteres som de universelle motstanderne til vampyrene, eller ”de kalde”, og som voktere av området.

Faktisk knyttes ulveidentiteten til kampen mot de farlige kalde som kommer tilbake fra døden og drikker menneskeblod. Jacob vet ikke om at han er varulv før han sammen med flere andre i stammen går gjennom en voldsom endring.  Fra at han har trodd det bare var gamle legender, opplever han Quileute-ulven som virkelighet. Og at varulvene kommer fram igjen med et klart formål: Å forsvare området mot vampyrer.

Vi får lese om/se en rekke motsetninger som blir grunntemaer i resten av serien.  Ulvene er varme, vampyrene er kalde. Ulvene er oppfarende og hissige, vampyrene er (i utgangspunktet) mer avdempa. Ulvene er deler av flokk, vampyrene er (i utgangspunktet) individualister.

Trekantdramaet
Stakkars Bella havner midt inn i denne kampen. Kort tid etter at hun kommer til Forks, møter hun Jacob, som ikke lenger er en liten gutt, men en kjekk ung mann. Like etter møter hun Edward, og forelsker seg. Både Edward og Jacob forelsker seg i Bella. Store deler av bok- og filmserien er via til dette trekantdramaet, oftest gitt uttrykk gjennom Bellas sutring: Buhu, det er to kjekke gutter som vil ha meg, stakkars meg.

Med fare for å spoile: Bella blir den som fører til at kampen legges til side for at de to universelle kreftene må ses som gjensidig utfyllende, ikke avvisende. I løpet av siste del av serien gifter Bella seg med Edward, blir gravid, føder barn og blir gjort til vampyr. Barnet blir en hybrid, en som ikke passer inn. Ei lita jente, Renesmee (blandingen av navnene Rene og Esme, mormor og ”farmor”), som er supersterk, men har et hjerte som slår. Harmonien (tja) blir gjenoppretta gjennom at Jacob, på varulvers vis, får en spesiell tilknytning til Renesmee fra starten.

For makthaverne i vampyrverdenen (lenke) er dette trøbbel. De kommer fra Roma (sic!) for å rydde unna alt på brutalt vis. Nå er det den nye alliansen trer fram. Vampyrer og varulver står side om side for å forsvare Renesmee og området.

Ny kunnskap fra Amazonas
Det forløsende øyeblikket i konflikten, når de to partene står mot hverandre, har en interessant urfolksdimensjon. I stedet for at Renesmee er noe helt unikt og nytt, som blanding mellom menneske og vampyr, har de funnet en annen. I Amazonas. I en liten indianerstamme har de funnet fram ukjent og livsviktig kunnskap – en annen blandingsskikkelse, en gutt (på 150 år, men dog) som er blandingen mellom en vampyrforelder og en indianerforelder. I beskrivelsen av disse indianerne viser teksten ideen om urfolk som en egen kategori på tvers av geografisk spredning.

I hele tenåringsberetningen om tenåringsjenta Bella med hennes tenåringsopplevelser spiller altså indianerne en sentral rolle. Indianerne, og den eksotiske framstillingen av dem, er viktige som mytiske og narrative elementer.
De driver framstillingen videre, og gir en mystisk karakter som er et spennende bidrag i tenåringsfantasylitteraturen. Samtidig kommer det stedegne fram gjennom  tilhørigheten til det bestemte geografiske området.

Utsyn/postskrift: Twilight bidrar til økt interesse for urfolksspørsmål
Helt til slutt vil jeg gå ut av tekst/film og se på en av konsekvensene av Twilight-serien. Quileute-indianerne opplever for tida konsekvensene av klimaendringer. Økt havnivå og erodering av land er en akutt fare for lokalsamfunnene, og dermed for Quileute-kulturen, som befinner seg i et område trua av flom og tsunamier. Den økte interessen for området og Quileute-indianerne har gjort det lettere å skape oppmerksomhet rundt trusselen.

Til tross for at Twilight-seriens bruk av Quileute-indianerne er omstridt innafor stammen, har det utvilsomt skapt oppmerksomhet. Dette har gjort det lettere å skape blest om og interesse for kampen for overlevelse. Sjølsagt handler dette ikke aleine om Quileute. En lang rekke urfolksgrupper opplever klimaendringer som truer kultur og levevei. Faktisk kan altså en sutrete tenåringsjente og hennes sutrete tenåringsrivaler i det sutrete tenåringstrekantdramaet bidra til at en alt annet enn sutrete kamp kan kjempes. 

Powered by Labrador CMS