Blogg-sesam

SESAM-bloggen

Sámi dutkamiid guovddáš / Senter for samiske studier (Sesam) er en ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet.

Sesam har et spesielt fokus på å samle forskning- og utdanningsvirkelighet på samiske og urfolkrelaterte temaer på tvers av faggrenser.

For oppdatert informasjon om vår forsknings- og utdanningsaktivitet, se www.uit.no/sesam

Les de siste nyhetene fra forskning.no

Artikler FRA VÅRE EIERE

Artikler fra VÅRE EIERE

INNHOLD FRA ANDRE NETTSTEDER: notiser og pressemeldinger

artikler FRA VÅRE EIERE

Powered by Labrador CMS