“Det hadde vært godt med seimølja” – på Samefolkets dag

Av Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Det har etter hvert blitt vanlig mange steder å feire eller markere Samefolkets dag (6. februar). Dette gjøres på ulike måter. Senter for samiske studier (SESAM) ved Universitetet i Tromsø har i år bidratt med blant annet et samisk forskningsseminar på biblioteket midt i sentrum av vertsbyen. På seminaret ble det presentert korte populærvitenskapelige innlegg, hver på maks. 10 minutter, om aktuell samisk og urfolksrelatert forskning. To av bidragsyterne har allerede formidlet fra sine innlegg på forskning.no i dag (se blogger av Torjer Olsen og Øystein Vangsnes).

Bidraget fra Fávllis-prosjektet, som nå er under avslutning, var visning av utdrag fra prosjektets forskningsfilm. Min oppgave var å ha en innledning på 2 minutter. Nedenfor videreformidles innledningen og filmsnutten.

Fávllis er et samisk ord som betyr “ute på dypet”, og det kan også bety “på dypet under vann”. I dette prosjektet har vi hatt fokus på lokal økologisk kunnskap i fjorder, og i tillegg til intervju og tekst har vi gjort brukt av film for å få fram hva slags type kunnskap dette dreier seg om. Sirkka Seljevold skal nå vise utdrag fra filmen som hun har laget i prosjektet, med tittelen “det hadde vært godt med seimølja”. Filmen er fra Porsanger i Finnmark, der det har skjedd store økologiske forandringer i fjorden.

Utdraget som nå skal presenteres har hun kalt “Fortellinger fra en fjord om hvordan fisken forsvant og hva som kom i stedet.” Fiskere har tilpasset seg forandringene så godt som mulig for å kunne fortsette med å ha fjorden som næringsgrunnlag. Men uansett så må befolkningen langs fjorden leve med at den er totalt forandret. Filmens tittel henspeiler på fjorden slik den en gang var, den gang det var rikelig med fisk. Innerst i fjorden får man knapt kokfisk lenger, og seimølja kan man bare drømme om.

Et spørsmål man kan stille, er hva dette har å si for fjordfolket sin livskvalitet. Men er det et interessant spørsmål i forhold til nasjonal fiskeripolitikk? Eller man kan stille spørsmålet på en annen måte: Hvilke verdier representerer en fjord, i tillegg til de økonomiske, og hvordan ivaretas alle fjordens verdier innen politikk og forvaltning?

Utdrag fra forskningsfilmen “Det hadde vært godt med seimølja”:   

Untitled from Favllis UiT on Vimeo.

Andre utdrag fra samme filmmateriale: 
En dag i Smørfjord   

(Forsidefoto: Fávllis)

Powered by Labrador CMS