2015 - det varmeste året hittil

2014 var et varmt år, men sett ut fra statistikk og målestøy var den mest sannsynlige konklusjonen at 2014 ikke var det varmeste året som er målt ved Jordas overflate.

Den globale temperaturen i 2015 har derimot vært så høy, at Berkely Earth for et par dager siden utropte (med mer enn 99,9 % sikkerhet) 2015 til det varmeste året som har vært målt ved Jordas overflate.

Ingen tvil - 2015 er det varmeste året hittil! (Bilde: Berkeley Earth)
Ingen tvil - 2015 er det varmeste året hittil! (Bilde: Berkeley Earth)

Hvis vi ser nærmere på hvor det har vært varmt (ved overflaten) i 2015, så får man følgende kart: 

Temperatur i 2015 (avvik fra "normalperioden" 1951-1980). (Bilde: Berkeley Earth)
Temperatur i 2015 (avvik fra "normalperioden" 1951-1980). (Bilde: Berkeley Earth)

Vi ser nok en gang den interessante kalde flekken nord i Atlanteren. En kald flekk der er riktignok varslet av klimamodellene, men det er for tidlig å si at den er kommet for å bli - kanskje er den bare et utslag av været i fjor og den atlantiske multidekadiske oscillasjon (AMO). 

Berkely Earth har også sett nærmere på den globale oppvarmingstrenden over ulike intervaller (her rundet av til nærmeste hundredels grad): 

1900 - 2015: +0,08 grader/tiår

1950 - 2015: +0,12 grader/tiår

1970 - 2015: +0,17 grader/tiår

1990 - 2015: +0,18 grader/tiår

Store deler av verden har blitt varmere siden 1950, og trenden rundt om i verden har vært slik:   

Temperaturtrenden for perioden 1950 - 2015. (Bilde: Berkeley Earth)
Temperaturtrenden for perioden 1950 - 2015. (Bilde: Berkeley Earth)

 

Konklusjon

De kurvene og kartene som her har vært presentert, ser ut til å være i godt samsvar med hypotesen om en underliggende CO2-drevet oppvarming, hvor global temperatur ved overflaten moduleres av kortere svingninger (ENSO) og lengre svingninger (AMO, PDO).

Det blir mindre og mindre sannsynlig at variasjoner i solaktiviteten har noen vesentlig skyld i den betydelige oppvarmingen av kloden som har vært registrert etter 1950. Nåværende solflekksyklus er den svakeste på ca. hundre år. 

En konklusjon må derfor bli at - som vitenskapelig hypotese betraktet - så overlevde CO2-hypotesen også 2015, med klar margin. 

Og ellers?

Også andre byråer er i gang med opptellingen av de globale temperatur-tallene for året som gikk. Det er ingen tvil om at 2015 avsluttet med en knallsterk desember. Her er f. eks. desember-plottet fra japanske JMA:  

Det ble en særdeles varm desember-måned for global temperatur. El Ninjo får ta en god del av skylda for dette hoppet her. (Bilde: JMA)
Det ble en særdeles varm desember-måned for global temperatur. El Ninjo får ta en god del av skylda for dette hoppet her. (Bilde: JMA)

 

Det var nylig et kraftig vestavindsutbrudd (rødt) nær datolinjen i Stillehavet, så denne El Ninjoen kommer nok til å vare ganske langt ut i første halvår 2015. 

2016 startet med et kraftig vestavindsutbrudd ved ekvator i Stillehavet. (Bilde: NOAA)
2016 startet med et kraftig vestavindsutbrudd ved ekvator i Stillehavet. (Bilde: NOAA)

 

God helg!

 

Powered by Labrador CMS