Alle fem, nok en gang

En kort midtuke-blogg her i anledning av at Climate4you nå har lagt ut sin klassiske kurve for de fem temperatur-måleseriene UAH, RSS, GISS, NOAA og Hadley:

Fem kurver for globalt temperatur-avvik, samt ca 3 års glidende middelverdi for hele flokken. (Grafikk: Climate4You).
Fem kurver for globalt temperatur-avvik, samt ca 3 års glidende middelverdi for hele flokken. (Grafikk: Climate4You).

Tre ting karakteriserer dette plottet:

  • En stigning i løpet av måleperioden.
  • En utflating det siste tiåret.
  • De to satellitt-måleseriene fra nedre troposfære (UAH og RSS) har noe større utslag ved El Ninjo enn målingene som gjøres ved overflaten. 

I figuren ser man også en tykk kurve som er middelverdien over 37 måneder (ca 3 år). Den kurven er nå oppe og snuser på rekordnivået. Jeg vil tro at den setter ny rekord i løpet av vinteren eller våren.    

I Stillehavet er nemlig en ny Kelvin-bølge i ferd med å dannes. Den vil trolig prege temperatur-kurvene i februar og mars. 

Her kommer enda en Kelvin-bølge, tror jeg. Noen tips om hvor stor denne blir? (Bilde: NOAA)
Her kommer enda en Kelvin-bølge, tror jeg. Noen tips om hvor stor denne blir? (Bilde: NOAA)

Indeksen Nino3.4 ligger nå på ca +0,5. Følgelig vil ONI-indeksen for tremåneders perioden nov-des-jan ende litt over +0,5. Dermed har vi tre påfølgende måneder med ONI-indeks på +0,5 eller mer, og med en ny Kelvin-bølge nærmer vi oss faktisk en meget liten, men offisiell, El Ninjo (fem måneder på rad med ONI-indeks på 0,5 eller mer). Det skal i så fall gjenspeiles i global temperatur, enten man måler og interpolerer på den ene eller andre måten. Vi får se. 

 

Og ellers?

I sjakk er det ikke nok å spille bedre enn motstanderen. Man må passe på klokka også. Ellers går det slik:

Akkurat da jeg skulle avgjøre partiet, så var tiden ute. Mens min motstander hadde igjen ett sekund. (Bilde: Z. Barton)
Akkurat da jeg skulle avgjøre partiet, så var tiden ute. Mens min motstander hadde igjen ett sekund. (Bilde: Z. Barton)

 

    

Powered by Labrador CMS