Brrrrr ...

Det er friskt ute, ja. Både her hjemme og nedover på Kontinentet. Ikke bare-bare å reise til ESA-møter i et nedsnødd Paris.

Det blir interessant å se hvor langt ned mars måned vil synke på met.no’s temperaturstatistikk. Noen tips?

I mellomtiden får vi komme oss igjennom Holmenkollrenn og sesongåpning i fotball. Samme helg. Hmmm.

Mer om februar

Estimatet fra PIOMAS for sjøisens volum i Arktis er nå kommet. Kurven fra Seattle antyder at sjøisens volum i disse dager er omtrent som på samme tid i 2011 og 2012.

 

Sjøisens volum i Arktis er nå omtrent som de to forrige årene. Og hva vil skje videre utover året? (Foto: (PIOMAS / Univ of Washington))
Sjøisens volum i Arktis er nå omtrent som de to forrige årene. Og hva vil skje videre utover året? (Foto: (PIOMAS / Univ of Washington))

 

Og slik var februar-temperaturen (avvik fra normalen) i nedre troposfære i vår del av verden, i følge UAH. Tilsvarende bilde for mars vil nok bli enda ”blåere”.

 

Europa februar 2013 i nedre troposfære, målt fra satellitt. (Foto: (UAH))
Europa februar 2013 i nedre troposfære, målt fra satellitt. (Foto: (UAH))

 

Året så langt

Med to måneder tilbakelagt kan man få et inntrykk av hvor dette året vil gå, når det gjelder global temperatur. Etter to måneder er plasseringen som følger:

- NOAA (bakkenivå): Nr 9 av 134 år med målinger. 

- UAH (nedre troposfære): 3 / 35

- RSS (nedre troposfære): 7 / 35

- Værballongene (midtre troposfære): 2 / 56 

 

Værballongene mener at året 2013 har startet meget varmt (i midtre troposfære). Målingene ved bakkenivå er ikke enig. Satellittene er i tvil. (Foto: (NOAA))
Værballongene mener at året 2013 har startet meget varmt (i midtre troposfære). Målingene ved bakkenivå er ikke enig. Satellittene er i tvil. (Foto: (NOAA))

 

ENSO ligger rundt null nå. Modellene fra NOAA og ECMWF tyder på at vi vil få se noen svakt positive ENSO-verdier utover våren og forsommeren. Skal vi tippe at global temperatur kommer til å klatre litt i månedene framover? Hva som vil skje utover høsten, er fortsatt uvisst. Noe rekordår blir det neppe. 

 

Dagens iskart

Kald vind fra nord og nordøst siste uken har satt sine spor på sjøisen i Barentshavet:

 

Drivisen har nesten tettet igjen farvannet nord for Svalbard nå. Og det flyter litt drivis rundt Bjørnøya. (Foto: (met.no))
Drivisen har nesten tettet igjen farvannet nord for Svalbard nå. Og det flyter litt drivis rundt Bjørnøya. (Foto: (met.no))

 

Ny sjøtemperatur

En ny global temperaturserie for Sea Surface Temperature (SST) er i ferd med å se dagens lys. Den er riktignok ikke så lang, men har potensial til å bli meget nøyaktig.

Saken er nemlig at i årene 1991 – 2012 fløy ESA ulike varianter av IR-instrumentet ATSR (Along Track Scanning Radiometer) på satellittene ERS-1, ERS-2 og ENVISAT. Disse dataene er nå i ferd med å skjøtes sammen til en global tidsserie. ATSR og AATSR ble utviklet med særlig fokus på god langtidsstabilitet i temperaturmålingene.

 

To foreløpige versjoner av ESAs globale serie for temperatur i havoverflaten, her plottet sammen med "klassikeren" HadSST3. (Foto: (ESA CCI))
To foreløpige versjoner av ESAs globale serie for temperatur i havoverflaten, her plottet sammen med "klassikeren" HadSST3. (Foto: (ESA CCI))

 

Dette arbeidet gjøres i ESAs Climate Change Initiative (CCI), et program der nasjonene har lagt penger på bordet for å beregne essensielle klimavariabler med utgangspunkt i ESAs egne satellitter. Den første fasen har hatt som mål å levere kurver til IPCC5, som publiseres senere i år. Arbeidet vil så fortsette i en neste fase fram mot IPCC6.   

En rekke andre klimavariabler produseres også i ESA CCI, deriblant havnivå, iskapper, aerosoler, skyer, ozon, osv. Enda flere vil komme i årene framover. Norske forskere er involvert i flere av disse prosjektene. ESA sitter på mye gode data fra de to siste tiårene. 

Dessverre sluknet ENVISAT brått i fjor. På Europas kommende miljøsatellitter Sentinel-3A og Sentinel-3B vil det komme et tilsvarende havtemperaturinstrument. Dette vil sikre nøyaktige data i mange år fra høsten 2014. For den mellomliggende perioden 2012-2014 vil man måtte stole på SST-data fra andre vær- og miljøsatellitter.

 

Norge rundt

Det har vært noen flotte klarværsdager i Sør-Norge for satellittbilder. At det har vært kaldt på Sørlandet, ser man tydelig her:

 

Sørlandet sett fra NASAs satellitt Terra torsdag 14. mars. (Foto: (NASA Terra MODIS))
Sørlandet sett fra NASAs satellitt Terra torsdag 14. mars. (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

Og det er vel knapt noe åpent vann å se i innsjøene på Østlandet lenger. Mjøsa holdt stand lenge, men måtte gi tapt for vinterkulden i mars:

 

Kaldt og klart på Østlandet da NASAs satellitt Terra passerte 14. mars. (Foto: (NASA Terra MODIS))
Kaldt og klart på Østlandet da NASAs satellitt Terra passerte 14. mars. (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

God helg. Heia LSK!  

 

Powered by Labrador CMS