CO2, sjøis, ENSO

Kommende uke kommer en kanonade av interessante resultater fra jordobservasjonssatellitter, på ESAs store “Living Planet Symposium” i Edinburgh.

ESA slapp en liten smaksprøve her om dagen, da de viste hvordan målingene fra ESAs satellitt ENVISAT og JAXAs GOSAT nå er skjøtt sammen til en lang måleserie av CO2-innholdet i atmosfæren på den nordlige halvkule.

 

Tidsutviklingen av CO2-innholdet i atmosfæren mellom ekvator og 60 grader N, basert på ulike analyser av SCHIAMACHY-instrumentet på ENVISAT og TANSO-instrumentet på GOSAT. (Foto: Univ of Bremen / ESA)
Tidsutviklingen av CO2-innholdet i atmosfæren mellom ekvator og 60 grader N, basert på ulike analyser av SCHIAMACHY-instrumentet på ENVISAT og TANSO-instrumentet på GOSAT. (Foto: Univ of Bremen / ESA)

 

CO2-stafettpinnen skal etter hvert overleveres til NASAs satellitt Orbiting Carbon Observatory (OCO-2). Og dersom OCO-2 skulle havne i havet under oppskytningen, så har vel satellittene allerede vist hinsides enhver rimelig tvil at trenden i CO2-målingene som gjøres på Hawaii, ved Birkenes på Sørlandet og i Ny Ålesund, er meget representative for den totale atmosfæren. 

 

Og ellers?

 

Joda, det ble august-rekord for sjøisen i Antarktis:

 

2013: Ny august-rekord for sjøisens utstrekning i Antarktis. (Foto: (NSIDC))
2013: Ny august-rekord for sjøisens utstrekning i Antarktis. (Foto: (NSIDC))

 

I Arktis ble det den sjette laveste utbredelsen for august-sjøisen, iflg NSIDC.

 

Mens PIOMAS sier at sjøisens volum (måleenheten er tusen km3) i Arktis i august var likt med 2010:

 

Der kom august-verdien for sjøisens volum i Arktis. Identisk med 2010, sier PIOMAS-modellen som kjøres i Seattle. (Foto: (PIOMAS, Univ Washington))
Der kom august-verdien for sjøisens volum i Arktis. Identisk med 2010, sier PIOMAS-modellen som kjøres i Seattle. (Foto: (PIOMAS, Univ Washington))

 

Det bærer nok mot sjette- eller syvendeplass nedenfra for 2013 når status skal gjøres opp for september-isens utstrekning. Her oppdatert 6. sept:

 

De senere års sjøiskurver for Arktis (rødt = 2013). (Foto: (ESA PolarView / Univ Bremen))
De senere års sjøiskurver for Arktis (rødt = 2013). (Foto: (ESA PolarView / Univ Bremen))

 

Omsider et par skyfrie dager på Svalbard, etter en lang sommer hvor NASA-satellittene bare har sett skyer og tåke der oppe. Her er Wijdefjorden sett fra satellitten Aqua 3. september:

 

Wijdefjorden på Svalbard, sett fra NASAs satellitt Aqua 3. september. Nord er opp til høyre. (Foto: (NASA Aqua MODIS))
Wijdefjorden på Svalbard, sett fra NASAs satellitt Aqua 3. september. Nord er opp til høyre. (Foto: (NASA Aqua MODIS))

 

Hav-indeksen Nino3.4 er på vei oppover, men hvor vil den stoppe? Kanskje sesong-prognosene fra NOAA og ECMWF har rett i at den skal legge seg tett opp mot +0,5 i høst?

 

Der gikk den mest brukte ENSO-indeksen gjennom null. Er  0,5 neste stopp, eller vil NOAA og ECMWF bomme? (Foto: (Australias Met-Byrå))
Der gikk den mest brukte ENSO-indeksen gjennom null. Er 0,5 neste stopp, eller vil NOAA og ECMWF bomme? (Foto: (Australias Met-Byrå))

 

God helg og godt valg. 

 

Powered by Labrador CMS