De første globale juni-tallene

For Norge ble det den 4. våteste og 17. varmeste juni-måneden. Det ble i tillegg satt noen juni-varmerekorder sørvest i USA, og noen nedbørsrekorder på den amerikanske østkysten.

Men hvordan var det egentlig i verden denne måneden? Her er de første globale tallene og kurvene: 

Snø

Det var meget lite snø på den nordlige halvkule i juni. Og slik har det vært de senere årene. Her er kurven med satellittmålinger fra Rutgers Univ: 

 

Nedadgående trend for snødekket areal i juni på den nordlige halvkule. Enheten er million km2, avvik fra normalen. (Foto: (Rutgers Univ))
Nedadgående trend for snødekket areal i juni på den nordlige halvkule. Enheten er million km2, avvik fra normalen. (Foto: (Rutgers Univ))

 

Sjøis

Utbredelsene av sjøis fortsatte å balansere hverandre i Arktis og Antarktis gjennom  juni måned: Mer enn normalt i syd, mindre enn normalt i nord. Til sammen nær null avvik fra normalen, altså. Men snart starter nok Arktis sluttspurten (hmmm, det har jeg visst sagt før i år, også).    

 

Globalt sjøisdekke (avvik fra normalen) for Arktis   Antarktis t.o.m. 1. juli. Enheten er million km2. (Foto: (Cryosphere Today))
Globalt sjøisdekke (avvik fra normalen) for Arktis Antarktis t.o.m. 1. juli. Enheten er million km2. (Foto: (Cryosphere Today))

 

Ved månedsskiftet er sjøisen nesten borte i Hudson Bay, mens forholdene er svært varierende langs Nordøstpassasjen:

 

Iskartet fra EUMETSAT for 1. juli. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))
Iskartet fra EUMETSAT for 1. juli. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))

 

Det begynner å løsne litt ved Karaporten (inngangen til Karahavet), men fortsatt mye is å se der da NASAs Terra passerte 1. juli:

 

Karaporten sett fra NASAs satellitt Terra 1. juli. (Redusert oppløsning for å gi bedre oversikt, nord opp til venstre). (Foto: (NASA Terra MODIS))
Karaporten sett fra NASAs satellitt Terra 1. juli. (Redusert oppløsning for å gi bedre oversikt, nord opp til venstre). (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

 

Jorda rundt på 180 dager

Og global temperatur så langt i 2013? Det er litt for tidlig for måleseriene fra UAH, RSS, NOAA, GISS og HadCRUT4. Vi får i denne omgang nøye oss med NOAAs reanalyse av temperatur ved bakkenivå gjennom de 180 første dagene av året:

 

Reanalyse av temperatur ved bakkenivå (avvik fra normalen 1981-2010) for de første 180 dagene av 2013. (Foto: (NOAA))
Reanalyse av temperatur ved bakkenivå (avvik fra normalen 1981-2010) for de første 180 dagene av 2013. (Foto: (NOAA))

 

Varmt i Arktis og kaldt i landene rundt Nordsjøen så langt i 2013, altså. Det var vel neppe noen overraskelse for de som har vært utendørs i år. Så får vi vente noen dager på de eksakte tallene fra satellitter og bakkemålinger. 

 

Havnivået

Globalt havnivå ligger alltid en måned eller to på etterskudd, fordi det kreves meget omfattende etterberegning av satellittenes nøyaktige baner. Men i løpet av de siste dagene har det i hvert fall kommet et par nye målepunkter fra det franske altimetri-senteret:

 

Kurven for globalt havnivå krabber fortsatt oppover med drøyt 3 millimeter i året. Her er målingene for perioden 2003-2013. Merk at stigningstallet og stigningslinjen her gjelder for hele tyveårsperioden siden målingene startet. (Foto: (Aviso))
Kurven for globalt havnivå krabber fortsatt oppover med drøyt 3 millimeter i året. Her er målingene for perioden 2003-2013. Merk at stigningstallet og stigningslinjen her gjelder for hele tyveårsperioden siden målingene startet. (Foto: (Aviso))

 

Grønland

Det ser ut til at de får en helt annen sommer på Grønland i år enn de siste årene. Smeltingen oppe på breen tok seg en real hvilepause i andre halvdel av juni, og fortsatt går det tregt:

 

Daglige verdier for arealandel (%) av Grønlandsisen hvor smelting pågår, basert på passive mikrobølgemålinger fra satellitt. (Foto: (NSIDC / T. Mote, Univ Georgia))
Daglige verdier for arealandel (%) av Grønlandsisen hvor smelting pågår, basert på passive mikrobølgemålinger fra satellitt. (Foto: (NSIDC / T. Mote, Univ Georgia))

 

Det blir spennede å se hvordan dette viser seg i tyngdefeltmålingene fra satellitt over Grønland etter hvert. Her ligger det an til stor forskjell på 2012 og 2013. 

Til slutt et fint satellittbilde tatt 2. juli i området nord for Umanak på Grønlands vestkyst:

 

Noen få smeltesjøer kan ses oppe på breen 2. juli, men det går ganske tregt på Grønland denne sommeren. (Foto: (NASA Aqua MODIS))
Noen få smeltesjøer kan ses oppe på breen 2. juli, men det går ganske tregt på Grønland denne sommeren. (Foto: (NASA Aqua MODIS))

 

Powered by Labrador CMS