De første mai-tallene

I mai måned fant værgudene en ny måte å bekjempe den globale oppvarmingen på: Send overskuddsvarmen til Norge, for å stråle den direkte ut til verdensrommet derfra. Det ser ut til at det virket – satellittmålt temperatur i nedre troposfære fra UAH endte "bare" på en tiendeplass på temperaturtoppen:

Globalt temperaturanomali i nedre troposfære fra UAH. (Bilde fra Roy Spencers blogg)

Nå skal som kjent troposfæretemperaturen ligge et par måneder etter ENSO i Stillehavet, og dette var nok siste farvel til La Nina. Jeg vil tro at vi vil få se troposfæretemperaturen starte klatringen nå fra juni av. I hvert fall ligger det mye varmt vann under overflaten i Stillehavet, og varmeanomaliet ser akkurat nå ut til å bryte igjennom opp til overflaten der:

Mye varmt vann under overflaten i Stillehavets ekvatorbelte nå ved månedsskiftet. Er det en plan for å starte en El Ninjo? (Bilde: NOAA)

Det har bare gått en ordentlig kelvinbølge, men like full har det blitt etterfylt bra med varme:

Varmekurven klatrer fortsatt. Hvor mange kelvinbølger behøves for å lage en El Ninjo? (Bilde: NOAA)

Sjøisen

Når det gjelder sjøisens utbredelse, så ble det den nest laveste mai måned på den nordlige halvkule:

Lite sjøis på den nordlige halvkule i mai, og trenden synes signifikant. (Bilde: NSIDC)

Og det ble en tredje- eller fjerdeplass (?) på den sydlige halvkule: 

De siste årenes målinger står i sterk motsetning til trendlinjen for sjøisen utbredelse utenfor Antarktis. (Bilde: NSIDC)

Til sammen ga dette en rekordlav mai måned for sjøisen globalt. Dette tilsier at reanalysene skal gi en ganske varm mai-måned. Vi får se i løpet av uken hva ECMWF/Copernicus sier om mai-tallene fra regnemaskinene sine. 

Sola

På sola gir ikke solflekkene seg uten kamp. Året så langt hat hatt 80 flekkfrie dager, og det tilsvarer nå 53 %.

Og ellers?

Hold ut – snart er varmebølgen over. Og nå trenger bøndene regn på jordene, i hvert fall her på Østlandet: 

Det gikk en viktig cup-kamp på et stadion i dette bildet i løpet av uken som gikk. Her sett fra Copernicus-satellitten Sentinel-2 torsdag 31. mai. (Bilde: Copernicus Sentinel data 2018)

 

Powered by Labrador CMS