En hederlig tredjeplass er greit nok

Tallene fortsetter å strømme inn for året som gikk. Denne uken kom det europeiske værsenteret ECMWF med sin foreløpige reanalyse for 2014, og NOAA presenterte den oppdaterte kurven for varmen i havet. 

Kommentarene fra ECMWF er interessante. I følge reanalysen ble ikke 2014 det varmeste året, men sannsynligvis det tredje varmeste for hele kloden. Hvis man begrenser reanalysen kun til de områdene som dekkes av HadCRUT4, så var 2014 det nest varmeste året (det gjenstår å se hva Hadely-folkene selv sier om den saken).

Globalt sett er altså 2005 fortsatt det varmeste året, i følge reanalysen fra ECMWF. Årsaken til de mange førsteplassene i 2014 for de "klassiske" temperatur-listene fra NOAA, NASA og JMA er i følge reanalysen at disse har svært mangelfull dekning rundt Antarktis, et område hvor det var ganske kaldt og veldig mye sjøis i 2014.

 

Temperatur (avvik fra normalen) for året 2014, i følge reanalysen fra ECMWF. Varmen i Arktis ble bedre dekket av de klassiske måleseriene enn kulden i Antarktis. (Bilde ECMWF)
Temperatur (avvik fra normalen) for året 2014, i følge reanalysen fra ECMWF. Varmen i Arktis ble bedre dekket av de klassiske måleseriene enn kulden i Antarktis. (Bilde ECMWF)

 

I følge reanalysen er for øvrig det store El Ninjo-året 1998 ikke blant de ti varmeste årene!

Den (nesten) globale satellitt-statistikken som jeg har mest tro på - UAH - mener også at 2014 ble det tredje varmeste året. Så da sier vi det. No big deal - 2014 var jo ikke noe El Ninjo-år, og det viktigste er å huske på at hver enkelt av de "globale" temperaturseriene må sammenliknes med seg selv, og at det er noe støy involvert, både målemessig og dekningsmessig. 

 

Varmen i havet

Tallene for varmen i havet viser at 2014 ble det varmeste året i ARGO-bøyenes era. Hvilket stemmer bra med at 2014 ble året med det høyeste havnivået som satellittene har registrert så langt.

 

2014 ble det varmeste året i havet hittil, kloden sett under ett. (Bilde: NOAA)
2014 ble det varmeste året i havet hittil, kloden sett under ett. (Bilde: NOAA)

 

Slik jeg leser alle disse tallene, så er 2013- og 2014-verdiene for global temperatur og oppvarming av havet slik at de ikke vil forandre vesentlig på de estimatene for transient klimarespons (TCR) og likevekts-klimafølsomhet (ECS) som ble publisert i artiklene av Otto et al. og Skeie et al. for et par år siden. TCR synes å ligge nær 1,5 grader, og ECS et sted nede på 2-tallet. Men det er fortsatt tidlig i den antropogene oppvarmingens tidalder, og usikkerheten er fortsatt betydelig.  

Heldigvis er det fortsatt ikke tegn til noen akselererende havnvåstigning i satellittenes måleperiode - fortsatt er det 3 millimeter i året som er budskapet fra altimetersatellittene.

 

Havnivået utvikler seg fortsatt langs en rett, stigende linje, slik satellittene ser det. Her oppdatert med november 2014. (Bilde: CSIRO)
Havnivået utvikler seg fortsatt langs en rett, stigende linje, slik satellittene ser det. Her oppdatert med november 2014. (Bilde: CSIRO)

 

Så til spørmålet om dette tiåret (2011-2020) kommer til å bli varmere enn det forrige (2001-2010). Til det tror jeg svaret er ja. Etter at fire runder er unnagjort, leder i hvert fall vårt tiår litt på det forrige (jeg har bare sjekket UAH, GISS og Hadley). Men nå kommer en tøff utfordring med 2015 mot 2005, og i siste runde venter 2010 ... 

 

Det er mer enn nok å regne på i årene framover, altså. God helg. 

   

Powered by Labrador CMS