En varm juli

Mange av temperatur-tallene for juli er nå inne. Kort fortalt, så ble det en rekordvarm juli ved overflaten, mens det ikke var rekordvarmt noen kilometer oppe i troposfæren. 

Vi kan bruke figuren fra det japanske meteorologiske byrået denne gangen for å illustrere den globale oppvarmingen. Her er alle de globale juli-tallene derfra: 

Ny juli-rekord for global temperatur. Den forrige juli-rekorden ble satt i fjor. (Bilde: JMA)
Ny juli-rekord for global temperatur. Den forrige juli-rekorden ble satt i fjor. (Bilde: JMA)

Året 2016 holder dessuten stø kurs mot å bli det nye rekordåret for global temperatur. Hos GISS har samtlige syv måneder så langt satt rekord, og året så langt har derfor en soleklar ledelse på konkurrentene: 

Rekordåret 2016 så langt. (Bilde: NASA GISS / Columbia Univ.)
Rekordåret 2016 så langt. (Bilde: NASA GISS / Columbia Univ.)

Så - hvor rask er egentlig den globale oppvarmingen ved overflaten? Hvis man legger hele JMA-datasettet for juli til grunn, så ser man at trenden er snaut 0,7 grader pr århundre. Samtidig ser man at stigningen er mye brattere for årene som har gått siden man begynte å måle atmosfærens CO2-nivå på 1950-tallet. 

Satellittene har bare målt global temperatur siden 1979. Hvis man ser på alle satellittmålingene siden den gang, så ligger stigningstallet for global temperatur i nedre troposfære på 0,12 eller 0,13 grader pr tiår (UAH, RSS).

For måleseriene ved overflaten, er stigningstallet for samme periode hele 0,16 eller 0,17 grader pr tiår (avhengig av hvem man spør).

Man kan gruble både lenge og langt om hva denne forskjellen i temperaturutvikling ved henholdsvis overflaten og i troposfæren, skyldes.   

 

Satellittmålt temperatur i nedre troposfære. Den tykke kurven (ca 3 års glidende middelverdi) er rekordhøy nå, og vil nok fortsette å stige i enda noen måneder. (Data: UAH. Grafikk: Climate4you)
Satellittmålt temperatur i nedre troposfære. Den tykke kurven (ca 3 års glidende middelverdi) er rekordhøy nå, og vil nok fortsette å stige i enda noen måneder. (Data: UAH. Grafikk: Climate4you)

 

 

"Så langt kom jeg", sa det gamle treet ved Rondane. "Men de som kommer etter meg, vil nok klare å klatre enda høyere opp på fjellet, for det pågår en global oppvarming." (Foto: Terje Wahl)
"Så langt kom jeg", sa det gamle treet ved Rondane. "Men de som kommer etter meg, vil nok klare å klatre enda høyere opp på fjellet, for det pågår en global oppvarming." (Foto: Terje Wahl)

 

Og ellers?

De som ønsker å påvirke europeiske prioriteringer innen romvirksomhet, har sjansen nå! Europas romorganisasjon ESA har nemlig bestemt at lørdag 10. september skal folk få si sin mening om hva slags romfart, rakett- og satellittvirksomhet det bør satses på.   

I Norge kommer folkemøtet til å være på Norsk Romsenter i Oslo. Hvis du er interessert i å sette av en lørdag til å si din mening om romvirksomhet, så kan du melde din interesse her: 

http://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Du-snakker-ESA-lytter

 

Vi ses!

 

Powered by Labrador CMS