Enda nyere enn IPCC5

Regjeringsforhandlinger i Oslo og IPCC5-diskusjoner i Stockholm - vi får smøre oss med tålmodighet et par dager til.

IPCC5-rapporten skal som kjent bare bruke resultater som er korrekt publisert og sjekket vitenskapelig. Altså litt gamle data. La oss i stedet se på et par nye kurver som viser hvordan verden er akkurat nå.

Sjøis

Alle er nå enige om at årets sjøis-minimum er passert i Arktis, og det ble vel en sjette eller syvendeplass på listen over de laveste. Det har vært mange morsomme kommentarer om sjøisens “gigantiske” comeback i år, men det er nå engang sånn at selv ikke Usain Bolt setter verdensrekord i to stevner på rad. Mer om dette når iskurven for hele september foreligger - den vil neppe ligge mye over trendlinjen.

 

Oppover går det. Her er sjøisen pr 25. september. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))
Oppover går det. Her er sjøisen pr 25. september. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))

 

Havnivå

ESAs høydemålersatellitt CryoSat ble egentlig laget for å måle bare i de polare områdene, men den har vist seg å fungere bra også over åpent hav. Heldigvis fikk ESA skutt CryoSat opp før ENVISAT brått sluttet å virke, og dermed har man kontinuitet i havnivåmålinger både fra polarbane og fra Jason-banen (som vender litt sør for Lofoten).

Her er alle satellittene samlet rundt trendlinjen på ca 3 milllimeter i året: 

 

Havet stiger med 3 mm pr år. I hvert fall i følge alle disse satellittene. (Foto: (ESA / R. Scharoo))
Havet stiger med 3 mm pr år. I hvert fall i følge alle disse satellittene. (Foto: (ESA / R. Scharoo))

 

Kurven er brattere enn hva man kan forklare med bare issmelting. Altså pågår det fortsatt en oppvarming av havet. Samtidig har issmeltingen fra Grønland økt noe i løpet av disse 20 årene. Altså må oppvarmingen av havet ha avtatt litt de senere årene. Enkel og grei logikk, og jeg tror ARGO-bøyene er enig. 

 

Vanndamp

Til slutt, Roy Spencer har også gravd i gamle satellittdata, og presenterte nylig en rekke interessante plott  på sin blogg. Her er de foreløpige verdiene for (integrert) vanndamp i atmosfæren målt med SSMI-instrument fra amerikanske værsatellitter i perioden 1987 - 2013. Det nyeste datapunktet her er bare noen dager gammelt:

 

Integrert vanndampinnhold i atmosfæren (avvik fra normalen) målt fra satellitt mellom 60 grader sør/nord i perioden 1987 - 2013. (Foto: (Fra Roy Spencers blogg, basert på data fra RSS))
Integrert vanndampinnhold i atmosfæren (avvik fra normalen) målt fra satellitt mellom 60 grader sør/nord i perioden 1987 - 2013. (Foto: (Fra Roy Spencers blogg, basert på data fra RSS))

 

Det får være nok for i dag. Men forresten: Det vil bli mye lettere å debattere framover dersom det er hold i ryktene om at observert temperaturtrend, og framtidsprognosen for global temperatur, begge vil bli presentert på 60 års basis i IPCC5.

Vi ses.  

 

Powered by Labrador CMS