Et nytt univers ved vårjevndøgn

Har den lest artikkelen? Den artikkelen av Ade og Aghanim og Armitage-Caplan og Arnaud og Ashdown og … og Eriksen og Finelli og …. og Gjerløw og Gonzalez-Nuevo og …. Hansen og …. Liguori og Lilje og … og rundt to hundre andre forfatterne i teamet som kaller seg “Planck Collaboration”. Artikkelen heter “Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters”. Interessante saker.

Siden artikkelen er på 67 sider, så må jeg innrømme at det vil ta litt i tid i påsken å jobbe seg igjennom den. Men høydepunktene fra torsdagens lansering av resultatene fra ESAs romteleskop Planck er vel allerede godt kjent nå:

  • Universets alder er nå ca 13,8 milliarder år
  • Einstein klarer seg fortsatt bra
  • Det ser ut til at universet har en assymmetri

Vi forstår nå “hele” 4,9 % av alt som er i Universet (resten må fortsatt postuleres som mørk materie og mørk energi). 

Og når det gjelder den mørke energien, så konkluderer forfatterne at:

“Our inclination is …. to conclude that there is no strong evidence that the dark energy is anything other than a cosmological constant”.

Eller for å si det på en annen måte: Einsteins Generelle Relativitetsteori overlevde angrepet fra romteleskopet Planck også.

Det er mye, mye mer. Hele 29 vitenskapelige artikler fra ESAs Planck ble offentliggjort torsdag. De store investeringene som ble gjort i Planck begynner nå virkelig å gi avkastning. 

 

 

Forskerne har sittet lenge og finpusset på målingene fra Planck, men så har de altså vært nødt til å filtrere bort hele Melkveveien først, for å se hva som skjuler seg i ettergløden fra Big Bang! Det var vel verd å vente. Og ekstra moro er det at astrofysikerne ved Universitetet i Oslo har sittet så sentralt i å trylle fram disse resultatene. Gratulerer. 

 

Nordavind fra alle kanter

 

Ingen tidlig vår i Trøndelag i år. Her sett fra NASAs satellitt Aqua 22. mars. (Foto: (NASA Aqua MODIS))
Ingen tidlig vår i Trøndelag i år. Her sett fra NASAs satellitt Aqua 22. mars. (Foto: (NASA Aqua MODIS))

 

Vi vender tilbake til Jorda og hjemlige trakter. Omsider falt temperaturen både på mine hjemtrakter og på Svalbard. Siste 30 døgn på yr.no viser en temperatur ca en grad under normalen både på Kjeller og i Ny Ålesund. 

Hos NASA GISS er året så  langt på plass nr 11 på temperaturtoppen. 

 

Global temperatur etter at to måneder er tilbakelagt av 2013. (Foto: (NASA GISS))
Global temperatur etter at to måneder er tilbakelagt av 2013. (Foto: (NASA GISS))

 

 

Og ja, det kommer stadig nye artikler om global oppvarming:

Tung & Zhou (2013) mener, i likhet med Berkeley Earth, at vulkanene er viktigere enn sola for å forstå temperaturutviklingen de senere århundrene. Og med utgangspunkt i den 353 år gamle temperaturserien fra det sentrale England, mener de også å finne spor av en robust AMO gjennom århundrene. De konkluderer at det antropogene bidraget har vært litt i underkant av 0,1 grad pr tiår det siste hundreåret. (Dette inkluderer positive bidrag fra utslipp av drivhusgasser og negative bidrag fra industrielle aerosoler). 

 

Global temperatur når man først trekker ifra sola, vulkaner og ENSO, og deretter også AMO. (Foto: (Fra Tung & Zhou, PNAS 2013))
Global temperatur når man først trekker ifra sola, vulkaner og ENSO, og deretter også AMO. (Foto: (Fra Tung & Zhou, PNAS 2013))

 

Mens Jones et al (2013) mener at utslippene av drivhusgasser gir en god forklaring på den økningen på ca 0,6 grader som har skjedd i global temperatur i sekstiårsperioden fra 1951 til 2010.

Debatten går videre. Men jeg tar påskeferie.  

 

Powered by Labrador CMS