Fortsatt ferie, men ...

En fin varmeperiode med 30 grader kommer ikke ustraffet her oppe i det puritanske Norden. Svenskene har derfor fått sin store skogbrann, og i Norge har styrtregn gjort skade både her og der.

 

Den svenske skogbrannen sett fra NASAs satellitt Aqua 4. august. Satellitten både ser røyken og registrerer hvor det er unormalt varmt på bakken (rødt). (Foto: (NASA Aqua MODIS))
Den svenske skogbrannen sett fra NASAs satellitt Aqua 4. august. Satellitten både ser røyken og registrerer hvor det er unormalt varmt på bakken (rødt). (Foto: (NASA Aqua MODIS))

 

Jeg hadde vann i kjelleren for et par år siden, og det hadde nær gått galt denne gangen også. Men to nye stikkrenner rundt huset og en liten steinmur foran de mest utsatte lyskassene ble redningen. Heldigvis.

Jeg har bodd her i snart 30 år nå, men hva er egentlig ”normalen”? Det lurer både jeg, Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og norske forsikringsselskaper på. Kanskje går man over til å oppdatere normalperioden hvert tiende år? Her veies argumenter både for og imot:

https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Rev_discussion_paper_May2012.pdf

 

Det som er sikkert, er at en varmere atmosfære vil klare å holde på (og slippe ned) mer vann. At mengden vanndamp i atmosfæren har vært økende de siste tiårene, globalt sett, er både meteorologer og klimaforskere enige om. Her er f. eks. kurvene fra Climate4you når det gjelder spesifikk luftfuktighet i ulike trykknivåer (høyder):

 

Spesifikk luftfuktighet i tre forskjellige høydeskikt de siste 30 årene, midlet globalt. (Foto: (Data: NOAA. Grafikk: Climate4you))
Spesifikk luftfuktighet i tre forskjellige høydeskikt de siste 30 årene, midlet globalt. (Foto: (Data: NOAA. Grafikk: Climate4you))

 

Vi ser en tydelig økning i vanndampinnhold ved bakkenivå (nederst) og ca 4 km over bakken (midten). Siden lufttettheten avtar raskt med høyden, så er det de to nederste kurvene som bestemmer hvor mye regn man kan forvente.

Men den øverste kurven (ca 9 km) er kanskje mest interessant når det gjelder hvordan global temperatur har utviklet seg. For det ser altså ut til at det har foregått en viss ”uttørring” høyt oppe i troposfæren, globalt sett. Og uttørring øverst i troposfæren må vel bety at litt mer av varmestrålingen som forlater Jorda, stråles ut fra vanndamp i litt lavere høyde, og dermed med høyere temperatur? Kanskje er det her vi finner noe av årsaken til at oppvarmingen av kloden ikke har gått så raskt som flertallet av klimamodeller har varslet?

 

Global temperatur

Det ser ut til at både RSS og UAH har satellitt-målt juli-temperatur i nedre troposfære på femteplass. Jeg hadde nok trodd på medaljeplass i juli etter at Stillehavet luftet ut litt varme, men så skjedde altså ikke. Jeg har ikke noe klart tips for august når det gjelder troposfære-temperaturene fra UAH og RSS. Kanskje leserne har noen synspunkter?  

 

Globalt temperaturavvik for nedre troposfære i juli, estimert fra satellittmålinger ved UAH. (Foto: (UAH, figur fra Roy Spencers blog))
Globalt temperaturavvik for nedre troposfære i juli, estimert fra satellittmålinger ved UAH. (Foto: (UAH, figur fra Roy Spencers blog))

 

Der ute

Ute i verdensrommet går livet (?) sin gang:

- ESAs romteleskop Gaia er, etter mye teknisk plunder og heft, omsider i gang med den operative oppmålingen av stjernenes posisjon og hastighet.

- ESAs romsonde Rosetta er framme ved kometen med det vanskelige navnet og den underlige fasongen.

- Og her hjemme krangles det om Månen/månen og Jorda/jorda skal skrives med store eller små forbokstaver. Her på bloggen fortsetter jeg med store forbokstaver.

 

Slik ser altså en komet ut på nært hold. Observert fra ESAs romsonde Rosetta 3. august. (Foto: (ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA))
Slik ser altså en komet ut på nært hold. Observert fra ESAs romsonde Rosetta 3. august. (Foto: (ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA))

 

Sjøisen, igjen

Jeg har bare lest en vitenskapelig artikkel så langt i sommerferien, nemlig den om satellittmålingene av sjøisen i Antarktis: ”A spurius jump in the satellite record: has Antarctic sea ice expansion been overestimated?” (Eisenman et al, The Cryosphere, 2014).

Det har vært litt hyl og skrik rundt den artikkelen, men jeg tror vi rolig kan fastholde at budskapet i IPCC5 er riktig: Satellittene har observert en signifikant økning av sjøisens utstrekning rundt Antarktis gjennom mer enn 30 år med målinger. Og dette faktum er ytterligere forsterket ved at både 2013 og 2014 ser ut til å være rekordår for utbredelse av sjøis rundt Antarktis. Så - glem IPCC4, både når det gjelder sjøis og global temperatur. Her er forresten juli-sjøisen i Antarktis:

 

Ny rekord igjen for sjøisens utstrekning rundt Antarktis. Her er månedsstatistikken for juli. (Foto: (NSIDC))
Ny rekord igjen for sjøisens utstrekning rundt Antarktis. Her er månedsstatistikken for juli. (Foto: (NSIDC))

 

ENSO

Det gynger i termoklinen (sprangsjiktet) ved ekvator i Stillehavet. En ny Kelvin-bølge er nok på gang, men den blir nok ikke så stor som den forrige:

 

Alt klart for å følge en ny Kelvin-bølge østover i Stillehavet. (Foto: (NOAA))
Alt klart for å følge en ny Kelvin-bølge østover i Stillehavet. (Foto: (NOAA))

 

Og ellers?

Jeg har kjøpt meg robåt i sommer. I tilfelle jeg skulle skrive noe dumt eller nesten feil her på bloggen, så har jeg nå trent noen uker på å ro …

 

En stille sommerdag på Øyeren. (Foto: (TW))
En stille sommerdag på Øyeren. (Foto: (TW))

 

God helg!

Powered by Labrador CMS