Fortsatt varmt her nede

Hei igjen. I dag tar vi først en høy verdi, så en lav verdi og til slutt en midt på treet.

Global temperatur

Der kom mars-verdien for global temperatur fra JMA, og den sier seg enig med reanalysen fra ECMWF: Nest varmeste mars-måned som er registrert her nede ved overflaten.  

Nest varmeste mars-måned for global temperatur fra JMA. (Bilde: JMA)
Nest varmeste mars-måned for global temperatur fra JMA. (Bilde: JMA)

Sjøis

Når det gjelder sjøisens volum i Arktis, så har den ligget rekordlavt i flere måneder:

Rekordlite sjøis i Arktis denne våren, i hvert fall hvis man ser på volum-estimatet fra PIOMAS-modellen. (Bilde: Univ of Washington).
Rekordlite sjøis i Arktis denne våren, i hvert fall hvis man ser på volum-estimatet fra PIOMAS-modellen. (Bilde: Univ of Washington).

Snø

Når det gjelder snødekket areal på den nordlige halvkule, så ble årets mars-måned temmelig nær gjennomsnittet:

Det var lite snø på den nordlige halvkule i mars. (Bilde: Rutgers Univ).
Det var lite snø på den nordlige halvkule i mars. (Bilde: Rutgers Univ).

CERN og sånt

Noen av dere har diskutert lab-resultatene fra CERN i uken som har gått. Veldig fint at man ved CERN har fått gjort så grundige analyser av de fysisk/kjemiske prosessene bak kondensasjonskjerner og skydannelse. Grovt sett så mener jeg at man kan oppsummerere CERN-resultatene slik: 

- Naturen klarer selv å produsere en betydelig mengde kondensasjonskjerner for skydannelse.

- Sky-effekten av varierende mengde kosmisk stråling gjennom solsyklusen er beskjeden. 

- Siden naturen selv er så flink til å lage skyer, så er ikke den nedkjølende sky-effekten av industrielle aerosoler så kraftig som IPCC har fryktet.

Konklusjon: Transient klimarespons (TCR) og klimafølsomheten (ECS) synes å ligge omtrent der jeg lenge har hevdet. Høyt nok til at det er grunn til bekymring, og ikke så høyt at man bør bli hysterisk.  

Forsatt god påske.