Fortsatt varmt her nede

Hei igjen. I dag tar vi først en høy verdi, så en lav verdi og til slutt en midt på treet.

Global temperatur

Der kom mars-verdien for global temperatur fra JMA, og den sier seg enig med reanalysen fra ECMWF: Nest varmeste mars-måned som er registrert her nede ved overflaten.  

Nest varmeste mars-måned for global temperatur fra JMA. (Bilde: JMA)
Nest varmeste mars-måned for global temperatur fra JMA. (Bilde: JMA)

Sjøis

Når det gjelder sjøisens volum i Arktis, så har den ligget rekordlavt i flere måneder:

Rekordlite sjøis i Arktis denne våren, i hvert fall hvis man ser på volum-estimatet fra PIOMAS-modellen. (Bilde: Univ of Washington).
Rekordlite sjøis i Arktis denne våren, i hvert fall hvis man ser på volum-estimatet fra PIOMAS-modellen. (Bilde: Univ of Washington).

Snø

Når det gjelder snødekket areal på den nordlige halvkule, så ble årets mars-måned temmelig nær gjennomsnittet:

Det var lite snø på den nordlige halvkule i mars. (Bilde: Rutgers Univ).
Det var lite snø på den nordlige halvkule i mars. (Bilde: Rutgers Univ).

CERN og sånt

Noen av dere har diskutert lab-resultatene fra CERN i uken som har gått. Veldig fint at man ved CERN har fått gjort så grundige analyser av de fysisk/kjemiske prosessene bak kondensasjonskjerner og skydannelse. Grovt sett så mener jeg at man kan oppsummerere CERN-resultatene slik: 

- Naturen klarer selv å produsere en betydelig mengde kondensasjonskjerner for skydannelse.

- Sky-effekten av varierende mengde kosmisk stråling gjennom solsyklusen er beskjeden. 

- Siden naturen selv er så flink til å lage skyer, så er ikke den nedkjølende sky-effekten av industrielle aerosoler så kraftig som IPCC har fryktet.

Konklusjon: Transient klimarespons (TCR) og klimafølsomheten (ECS) synes å ligge omtrent der jeg lenge har hevdet. Høyt nok til at det er grunn til bekymring, og ikke så høyt at man bør bli hysterisk.  

Forsatt god påske.   

 

Powered by Labrador CMS