Fra Kabul til Kjeller med satellitt

I dag vil jeg starte med å skryte av forskerne på Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). Det var nemlig en fryd å lese artikkelen "Recent satellite-based trends of tropospheric nitrogen dioxide over large urban agglomerations worldwide" (Schneider, Lahoz & van der A, Atmos. Chem. Phys. 15, s 1205-1220, 2015). De har brukt ti år med målinger fra et av atmosfæreinstrumentene på ESAs satellitt ENVISAT, og sett på hvordan luftforurensingen (NO2) har utviklet seg rundt om i verdens storbyer.

Det er ikke NO2-utslippene som er målt, men det totale NO2-nivået i troposfæren over de aktuelle stedene. Dette vil være en blanding av hvor mye NO2 som slippes ut, hvor det slippes ut, og den atmosfæriske dynamikken i området.

Til sammen er 66 store byområder rundt om i verden undersøkt. 44 av disse har en statistisk signifikant trend, enten opp eller ned, gjennom disse ti årene. 

NILUs resultater med ENVISAT er veldig interessante. Over storbyene i Nord-Amerika og Europa har luftkvaliteten blitt vesentlig bedre gjennom denne tiårsperioden. Størst har forbedringen av luftkvalitet vært i Los Angeles og Boston, mens NO2-nivået har økt mest (relativt) i Kabul, og (absolutt) i kinesiske Tianjin. ENVISAT-målingene foregikk i årene 2002 - 2012. Godt å se at pengene som ble investert i satellitt og forskning har gitt meget interessante resultater. Her er artikkelen:

http://www.atmos-chem-phys.net/15/1205/2015/acp-15-1205-2015.pdf

 

Global temperatur

Satellittdataene for nedre troposfære er klare, og plasserer januar 2015 på 6-7 plass hos UAH og RSS. 2015 har dermed startet litt varmere enn 2005. Vi skal følge den globale kampen mellom 2005 og 2015 utover året her på bloggen. Som kjent tippet jeg at 2015 vil bli omtrent like varmt som 2005, eller litt varmere. Foreløpig ser det tipset greit ut. 

Satellittmålt global temperatur (avvik fra normalen) i nedre troposfære, estimert ved Univ of Alabama Huntsville, og plottet av Climate4You. Leserne får gjøre seg opp sin egen mening om hvor den tykke kurven (midlet over ca 3 år) vil gå videre. (Data: UAH. Grafikk: Climate4You)
Satellittmålt global temperatur (avvik fra normalen) i nedre troposfære, estimert ved Univ of Alabama Huntsville, og plottet av Climate4You. Leserne får gjøre seg opp sin egen mening om hvor den tykke kurven (midlet over ca 3 år) vil gå videre. (Data: UAH. Grafikk: Climate4You)

ENSO

Det kom nettopp en kraftig svekkelse av passaten i Stillehavet fra 140 grader øst til datolinjen. Hvis jeg har forstått fysikken riktig, så skal dette trigge enda en Kelvinbølge, i tillegg til den som knapt har kommet halvveis til Sør-Amerika nå. I så fall kommer varmen i havet under ekvatorbeltet i Stillehavet, og dermed global temperatur, til å holde seg ganske høy fram til over påske. I så fall vil vi ha fått et (svakt) El Ninjo-år, og en temmelig varm start på 2015, globalt sett.

Oj, her kommer det en kraftig svekkelse (oransje/rødt) av passatvinden i området vest for datolinjen. (Bilde: NOAA)
Oj, her kommer det en kraftig svekkelse (oransje/rødt) av passatvinden i området vest for datolinjen. (Bilde: NOAA)

 

Og ellers?

Jeg vant, litt overraskende, det første partiet i årets klubbmesterskap i sjakklubben på Lillestrøm for et par uker siden. Dermed var det klart for enda sterkere motstand denne uken. På beste forskervis gransket jeg på forhånd hvem som kunne bli potensiell motstander, og hvordan de pleier å åpne. Tallene viste at jeg skulle spille svart, og at alle de tre aktuelle motstanderne pleier å åpne med bonden til e4. Så derfor bestemte jeg meg noen dager i forkant for at jeg skulle svare med d5, og pugget varianter noen trekk framover på søndags kvelden.

Det startet helt glimrende: Etter fem trekk var begge dronningene borte fra brettet (som planlagt), og etter seks trekk hadde jeg en stilling som datamaskinen mener er litt bedre (som planlagt). Men - lenger fram hadde jeg ikke pugget den varianten, og da jeg måtte tenke selv, så gikk det galt. Men neste gang ...   

Uff, hvorfor spilte jeg ikke løperen til f5 her? Men det virket så naturlig med hesten til f6 først. Og plutselig satt det en hvit hest på b5.
Uff, hvorfor spilte jeg ikke løperen til f5 her? Men det virket så naturlig med hesten til f6 først. Og plutselig satt det en hvit hest på b5.

 

 God helg til leserne. Håper folk i nord, og oppe i fjellheimen, slipper greit unna orkanen som kommer lørdag.  

 

Powered by Labrador CMS