Fra varm vinter til varm vår (globalt)

Selv ikke 4WD og piggdekk var nok da snøen gjorde come-back her om dagen. Så nå tilbringer Forester'n min påsken på bilverksted i stedet for på norske og svenske veier. 

Men uavhenging av norske trafikkproblemer, så ruller det en diger Kelvinbølge østover i Stillehavet. Varmepølsen (eller bedre: "varmeflaket") under ekvator der er nesten like stor som den vi så på omtrent samme tid i fjor. Og samlet sett ligger nok forholdene nå bedre til rette for en skikkelig El Ninjo. 

Mye varmt vann under ekvatorbeltet i Stillehavet nå. (Bilde: NOAA)
Mye varmt vann under ekvatorbeltet i Stillehavet nå. (Bilde: NOAA)

 

Den ukentlige oppdateringen fra NOAA viser at alle Nino-verdiene i Stillehavet nå er over grensen på +0,5. Og nøkkelindeksen Nino3.4 ser ut til å være på vei opp. 

Det er El Ninjo i Stillehavet nå. Men hvor sterk kommer den til å bli, og hvor lenge kommer den til å vare? (Bilde: NOAA)
Det er El Ninjo i Stillehavet nå. Men hvor sterk kommer den til å bli, og hvor lenge kommer den til å vare? (Bilde: NOAA)

 

På nåværende tidspunkt får vi nøye oss med å si at 2014 ble et av de varmeste årene som er målt globalt, og det vil utvilsomt gjelde 2015 også.

 

Mer om lys og varme

Som lovet forrige gang, så har jeg lest Smith, Allan et al: "Earth's energy imbalance since 1960 in observations and CMIP5 models" (GRL, 2015). Det er en veldig interessant artikkel, hvor innledningen er en av de beste (og mest kompakte) framstillingene jeg har sett av problematikken med inn- og utstråling, varme i havet, vulkaner, reanalyser og klimamodeller. 

Artikkelen viser at de oseanografiske reanalysene har hatt problemer med overgangen fra tradisjonelle målinger (XBT) til Argo-bøyer. Men la nå det være, for vi har brukbar kontroll med havet nå gjennom altimetersatellittene og ARGO-bøyene. 

Vi som opererer i blogg-verdenen har alltid en fordel av å ha ferskere måledata enn de trykte vitenskapelige artiklene som har vært igjennom en møysommelig skrive- og review-prosess. Leseren bør derfor ha i bakhodet den betydelige økningen i varmemengde som er rapport fra ARGO-bøyene i havet de siste 2-3 årene. Men uansett er det interessant at artikkelen melder om en reduksjon i netto innstråling (ved toppen av atmosfæren TOA) mellom 1999 og 2005, og at dette kan ha bidratt noe til å bremse global oppvarming.

Ulike typer satellittmålinger av energibalansen (ERBS i 1985-1999, CERES etter 2000) er skjøtt sammen, og "forankret" med en målt/estimert verdi for strålingsubalansen på +0,58 W/m2 over perioden juli 2005 - juni 2010, slik jeg har nevnt her tidligere. 

Den mest lærerike figuren i artikkelen synes jeg er deres figur 4. Der er det veldig mye info både om både stråling, vulkaner, målinger og modeller. Men fokuser nå på den røde og den grønne kurven, så vil dere se en interessant ting som ofte glemmes i klimadebatten her: I en CO2-drevet varmere verden skal, i følge modellene, BÅDE absorbert solstråling (ASR) i klimasystemet OG utstrålt varmestråling (OLR) fra kloden vår øke. Kort fortalt skal det sirkuleres stadig mer sollys gjennom klimasystemet før det forlater kloden vår som varmestråling. Både atmosfæren (mer CO2), cryosfæren (mørkere klode) og biosfæren (raskere plantevekst) skal bidra til dette. Og så er det et spørsmål hvor mye endringer i skydekket vil forsterke eller dempe oppvarmingen.    

Figur 4 fra Smith, Allan et al. (GRL, 2015). Det anbefales å bruke minst 10 minutter på å gruble over hva dere ser her. (Bilde: GRL/Wiley/AGU).
Figur 4 fra Smith, Allan et al. (GRL, 2015). Det anbefales å bruke minst 10 minutter på å gruble over hva dere ser her. (Bilde: GRL/Wiley/AGU).

 

Og ellers?

Europa har to nye navigasjonssatellitter i bane. De to Galileo-satellittene ble bygget i Europa, og skutt opp med en russisk bærerakett fra Kourou i Sør-Amerika på fredag. Temmelig internasjonale saker, altså.   

 

God påske!

 

Powered by Labrador CMS