Full sommer

Sola har vært i fokus av to grunner den siste uken. Først og fremst på grunn av knallværet her hjemme, selvfølgelig. Det var bare å velge og vrake i klarværsbilder, og jeg valgte søndagens Terra-passering over grensetraktene: 

Fine farger i traktene rundt Femunden, her sett fra NASAs satellitt Terra 5 juni. (Bilde: NASA Terra MODIS)
Fine farger i traktene rundt Femunden, her sett fra NASAs satellitt Terra 5 juni. (Bilde: NASA Terra MODIS)

Den andre grunnen er at vi i skrivende stund er på tredje døgnet uten synlige solflekker. Et sikkert tegn på at vi er på vei ned mot et nytt solminimum, etter noen år med middels solflekkaktivitet og bra med nordlys.

Mitt tips er at vi får et nytt Dalton Minimum, altså solaktivitet omtrent på nivå med hva vi hadde for to hundre år siden, uten at dette kommer til å gi mye utslag på global temperatur. Det kan derimot bli noen riktig kalde vintre i Nord-Europa rundt 2020. Kanskje. 

Solflekk-tallene siden år 1900. (Data: SIDC. Grafikk: Climate4you)
Solflekk-tallene siden år 1900. (Data: SIDC. Grafikk: Climate4you)

Snø og is  

På Grønland smelter og fryser det i rykk og napp. Det er fortsatt tidlig i sesongen der: 

Hvordan vil denne smeltesesongen bli på Grønland? (Bilde: DMI)
Hvordan vil denne smeltesesongen bli på Grønland? (Bilde: DMI)

Mai-tallene for globalt snødekke og sjøis-volum foreligger foreløpig ikke, så de får vi ta i kommentarfeltet. 

Global temperatur

Når det gjelder satellittmålt global temperatur i nedre troposfære, så ligger trenden hos RSS gjennom satellittalderen temmelig støtt på 0,13 grader pr tiår. Kurven er nå på vei ned etter El Ninjo-toppen, som forventet.  

Satellittmålt temperatur i nedre troposfære. (Bilde: RSS)
Satellittmålt temperatur i nedre troposfære. (Bilde: RSS)

Det store spørsmålet nå, som flere av debattantene her på bloggen allerede har vært innom, er spriket mellom satellittmålt trend (0,12 - 0,13 grader pr tiår) i nedre troposfære, og bakkemålt trend (0,15 grader pr tiår i samme periode). Hvor kommer den neste justeringen? Eller ligger det noen dyp fysikk i trend-forskjellen? 

ENSO

Det er ganske kaldt både i overflaten ved ekvatorlinjen øst i Stillehavet, og under overflaten: 

Varme-anomaliet under overflaten i ENSO-området er nå negativt, etter de mange månedene med El Ninjo. Men vil det gå noe lenger ned enn dette? (Bilde: NOAA)
Varme-anomaliet under overflaten i ENSO-området er nå negativt, etter de mange månedene med El Ninjo. Men vil det gå noe lenger ned enn dette? (Bilde: NOAA)
Temperaturen i havoverflaten (avvik fra normalperioden 1971 - 2000). (Bilde: NOAA)
Temperaturen i havoverflaten (avvik fra normalperioden 1971 - 2000). (Bilde: NOAA)

Det blir en liten svekkelse i passat-vinden nå, så jeg vil tro at denne kurven vil vende litt oppover igjen om en blogg eller to. Men det er ingen tegn til noen ny sterk kelvinbølge.  

Og ellers?

Det var tre store internasjonale sportshelter da jeg vokste opp: Bobby Charlton, George Best og Cassius Clay (senere Muhammad Ali). Jeg var tretten år da Clay/Ali begynte å bokse igjen etter utestengelsen, og jeg hadde et intenst håp om at han på ny skulle bli verdensmester i tungvekt. Stor var skuffelsen da NRK Radio på morgennyhetene den dagen i mars 1971 meldte at Clay hadde tapt på poeng mot Joe Frazier i tittelkampen i Madison Square Garden. Det går ikke alltid slik man ønsker her i verden.      

Powered by Labrador CMS