Halvveis til 2-grader'n

Vi fortsetter med noen tall og kurver fra året som gikk. Først global temperatur slik NASA GISS ser den: 

Oppover går det, og her har man funnet en trend på 0,17 grader pr tiår siden 1970. (NASA GISS/Columbia Univ.)

Fra verdens meteorologiorganisasjon WMO sendte man ut denne figuren, som ser på ENSO-dimensjonen ved de globale temperaturårsanomaliene:

El Ninjo, La Nina eller nøytralt: Varmere blir det uansett når man tar tiden til hjelp. I hvert fall så langt ... (Bilde: WMO)

I følge WMO var global temperatur i 2017 cirka 1,1 grad over det pre-industrielle nivået (1850 - 1900). 2018 vil nok bli litt kjøligere, så grovt sett kan vi si at kloden nå har nådd halvveis til togradersmålet. 

En annen måte å se det på, er å sammenlikne med den varmeste meteorologiske 30-års normalen hittil - den for perioden 1981-2010. Global temperatur i 2017 endte 0,46 grader over denne.

Vi hadde besøk i Oslo denne uken fra sjefene for Copernicus Atmosfære-tjenesten og Copernicus Klima-tjenesten (begge tjenestene ledes fra det europeiske værsenteret ECMWF i Reading, England). De kunne blant annet fortelle at overgangen til den nye reanalysen ERA5 forventes fullført i løpet av tredje kvartal i år. Dermed vil vi i løpet av året trolig få en ny "overdommer" når det gjelder global temperatur - i førte omgang tilbake til 1979 (da satellittmålingenen startet). 

Det er konkrete planer ved ECMWF både om å forlenge reanalysen lenger tilbake i tid (med større usikkerhet), og om å gå videre med inkludering av mer atmosfærekjemi og tilhørende observasjoner, i fremtidige reanalysesystemer. Men i første omgang venter vi på ERA5. 

Sjøisen

NOAA kom nylig med sin oppsummering av sjøis-året som gikk. Her er figurene for henholdsvis Arktis og Antarktis:

Sjøis-året 2017 i Antarktis. (Bilde: NOAA/NSIDC)
Sjøis-året 20171 i Arktis. (Bilde: NOAA/NSIDC)

Varmen i havet

På den samme pressekonferansen torsdag sist uke viste NOAA også resultatet for fjerde kvartal og hele 2017 når det gjelder varmen i havet. Varmemengden i havets øverste 2000 meter spratt opp igjen, etter at havet kvittet seg med mye varme på slutten av El Ninjoen i fjor:

2017 ble det varmeste året som er registrert så langt i havet. Ikke overraskende. (Bilde: NOAA)

Veien videre

Ved å sniktitte litt på løpende satellittdata og reanalyser, så ser man lett at 2018 har startet ut noe kjøligere enn januar 2017 både ved overflaten og i troposfæren. Dette er i godt samsvar med at det nå er La Nina-tilstand med styrke ca -0,9 i Stillehavet. Jeg forventer at 2018-tipset mitt kommer til å stemme ganske bra for januar måned, og så får vi se hvordan det utvikler seg utover året.

Selv om overflaten fortsatt er kald, så går det i øyeblikket en kelvinbølge østover i Stillehavet med varmere vann. Snart vipper det østlige Stillehavet (ved ekvator) over i positivt varmeanomali øverst i vannsøylen:

Den første kelvinbølgen går - og varme flyttes østover i Stillehavet. (Bilde: NOAA)

Så får vi se hvor mye skvulping det blir i fortsettelsen. Kan vi risikere at det ikke blir noen offisiell La Nina denne gangen - tross uomtvistelig La Nina tilstand ved årsskiftet? Foreløpig har vi jo bare to ONI-verdier lavere enn grensen på -0,5 ...     

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

God helg!

Powered by Labrador CMS